Katalog Firm i Instytucji Wróć

Grupa Partnerska Buchalter

al. J. Piłsudskiego 11/3 lok. 4 i 5

15-443 Białystok

tel.85 811 00 77tel.85 746 14 61

www.kancelariabuchalter.pl
biuro@kancelariabuchalter.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Grupę Partnerską Buchalter tworzą:

 • Kancelaria Biegłego Rewidenta Buchalter, sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
 • Dwie niezależne Kancelarie Księgowo-Podatkowe Biegłych Rewidentów, zatrudniające łącznie ponad 40 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu księgowości oraz doradców podatkowych.

Trzynastoletni okres funkcjonowania pozwolił nam na zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku podlaskim, co ma swoje odwzorowanie we współpracy z największymi firmami w regionie. Od lat skutecznie rozszerzamy zasięg działania Grupy, co potwierdzają liczne, wysoko oceniane usługi dla klientów z innych regionów Polski.

Świadczymy kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz audytorską dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Długoletnie doświadczenie kadry pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, potwierdzony referencjami naszych Klientów. Do badania sprawozdań finansowych zatrudniamy głównie biegłych rewidentów czynnych zawodowo, a także specjalistów prawa podatkowego, w tym doradców podatkowych.

Biegli rewidenci współpracujący z naszą Grupą badali sprawozdania finansowe podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej (spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego i cywilnego, przedsiębiorstwa osób fizycznych, stowarzyszenia, fundacje) i o różnej wielkości. Uczestniczyli również w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz audytach zewnętrznych wykorzystania środków unijnych.

Zbudowany w celu wspomagania działalności Państwa przedsiębiorstwa
pakiet standardowych produktów Grupy Partnerskiej Buchalter obejmuje:

Usługi audytorskie
Usługi audytorskie realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (z uwzględnieniem rozwiązań międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Nasza oferta w ty zakresie dotyczy:

 • Badania jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
 • Przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Audytu środków pomocowych.

Wyceny przedsiębiorstw
Przeprowadzamy wyceny udziałów (akcji) oraz zorganizowanych części podmiotów gospodarczych w oparciu m.in. o metody:

 • Majątkowe,
 • Dochodowe (m.in.DCF),
 • Mieszane,
 • Porównawcze.

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest na:

 • Opracowanie modelu finansowego dla danego projektu inwestycyjnego,
 • Analiza możliwych struktur finansowania danego projektu inwestycyjnego,
 • Analiza opłacalności (NPV, IRR, ROI).

Diagnozy ekonomiczno - finansowe
W tym zakresie standardowe usługi obejmują:

 • Analizę wartości przyjmowanych przez aktywa przedsiębiorstwa,
 • Analizę źródeł finansowania aktywów,
 • Analizę osiągniętych wielkości wynikowych (przychody, koszty, wyniki),
 • Analizę przepływów pieniężnych w poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa,
 • Analizę kosztów produktu i kosztów okresu.

Doradztwo gospodarcze
Standardowe doradztwo gospodarcze kierunkowane jest na:

 • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • Przekształcenia, fuzje i podziały spółek prawa handlowego,
 • Tworzenie struktur podatkowych.

Usługi księgowe i Kadrowe
Usługi księgowe obejmują w szczególności:

 • Rachunkowość podmiotów gospodarczych (organizacja i informatyzacja rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów, itp.),
 • Kadry i płace,
 • Rachunkowość podziału, przekształcenia i połączenia spółek handlowych,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna procesów i procedur księgowych.

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe skierowane jest w szczególności na następujące aspekty:

 • Dokumentacja podatkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Audyty podatkowe,
 • Planowanie i optymalizacja podatkowa,
 • Nadzór podatkowych i bieżące doradztwo podatkowe.

Działalność szkoleniowa

 • Specjalizujemy się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych, które przygotowujemy w stałej współpracy z naszymi Klientami.
  Oferujemy:
 • Szkolenia otwarte,
 • Szkolenia wewnętrzne,
 • Konferencje i seminaria,
 • Kursy.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegóły naszej oferty.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:
biuro@kancelariabuchalter.pl
www.kancelariabuchalter.pl