Katalog Firm i Instytucji Wróć

Audyt, Szkolenia, Doradztwo w Transporcie Drogowym

ul. Transportowa 2B lok. 129

15-399 Białystok

tel.85 746 16 69tel.603 322 500

www.versus.bialystok.pl
versus-dt@o2.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00, SOB: 8.00 - 14.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Firma konsultingowa AUDYT - SZKOLENIA - DORADZTWO w Transporcie Drogowym oferuje pełny zakres usług doradztwa w zakresie dotyczącym transportu drogowego osób i rzeczy. Zajmujemy się organizowaniem i prowadzeniem szkoleń kierowców i kadry zarządzającej. Realizujemy szkolenia m.in. z zakresu czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych oraz zagadnień związanych z przewozem ładunków i ich właściwego zabezpieczania, a także stosowania innych przepisów prawa dotyczących transportu drogowego, mając na celu informowanie o zmianach w przepisach i zapoznawanie z przepisami obowiązującymi.

Firma zajmuje się organizacją i prowadzeniem obowiązkowych kursów doskonalących dla kierowców przewożących rzeczy i osoby wymaganych do uzyskania odpowiednich kwalifikacji, na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a także szkoleniami przyszłych właścicieli firm transportowych, przygotowujących się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Realizujemy również kontrole wewnętrzne - audyt w przedsiębiorstwach transportowych mające na celu wskazanie uchybień i błędów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców oraz prowadzenia dokumentacji kierowców zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Świadczymy usługi rozliczania czasu pracy kierowców - prowadzimy elektroniczną analizę danych z wykresówek, kart kierowców i tachografów cyfrowych. Przygotowujemy ewidencję czasu pracy kierowców i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację kierowców. Pobieramy i archiwizujemy dane z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej.

Zajmujemy się sprzedażą i wdrażaniem w firmach systemu do analizy czasu pracy kierowców - TACHOSPEED, a także prowadzimy sprzedaż niezbędnego osprzętu - czytników do pobierania danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

Szczegółowe informacje o naszej działalności na naszej stronie WWW.