Praca

Wróć

Wyższe dodatki do rent i emerytur. Już od marca

2024-02-28 17:29:58
W marcu przeprowadzona będzie rent i emerytur. W tym roku wskaźnik będzie wynosić 112,12 proc. Zwiększeniu ulegną nie tylko długoterminowe świadczenia, ale także dodatki do nich.
pixabay.com
W piątek (1 marca) odbędzie się waloryzacja rent oraz emerytur. W tym roku podwyżka będzie procentowa, wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. Zwiększone będą świadczenia długoterminowe i dodatki do nich. Przykładowo dodatek pielęgnacyjny (najpopularniejszy) będzie podwyższony do 330,07 zł.

- Tak jak świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, tak i dodatki są podwyższane procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 12,12 proc. Najczęściej pobierany przez świadczeniobiorców dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 330,07 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed osiągnięciem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Warto wiedzieć, że dodatek pielęgnacyjny jest wolny od potrąceń. Nie jest też opodatkowany, a prawo do niego nie zależy  od wysokości dochodów.

- Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można  np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli  osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie pobiera z ZUS-u emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, to o wypłatę już nie dodatku, a zasiłku pielęgnacyjnego musi ubiegać się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – dodaje rzeczniczka.

Kwoty dodatków od marca będą wynosiły:

- dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,  
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji –  495,11 zł, 
- dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł, 
- dodatek kombatancki –  330,07 zł, 
- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł, 
- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł, 

Z kolei świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 330,07 zł, a te przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy) od 16,55 zł do 313,61 zł.  Ryczałt energetyczny wyniesie 299,82 zł.
Redakcja
24@bialystokonline.pl