Wystawy, wernisaże, wydarzenia artystyczne

Wróć

Wystawa Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka

2023-10-31
Termin: 2023-05-12 - 2023-10-31
Gdzie powstawały dzieła Jerzego Grygorczuka? Jakie tajemnicze relacje wiążą prace artysty z przedmiotami z jego pracowni? Czy motywy studiowane w odręcznych szkicach znalazły swoją realizację w rzeźbie? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo na wystawie, która jest unikalną prezentacją wybranych dzieł artysty, zdjęć oraz przedmiotów pochodzących z pracowni Mistrza. To wszystko w rocznicę śmierci Jerzego Grygorczuka, legendarnego białostockiego rzeźbiarza związanego z Politechniką Białostocką.

Dr hab. sztuki Jerzy Grygorczuk, prof. PB zmarł 31 maja 2022 w wieku 78 lat. Był cenionym rzeźbiarzem i wykładowcą akademickim Politechniki Białostockiej. Urodził się w 1944 w Białymstoku i praktycznie całe życie związał ze stolicą Podlasia. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Plastycznym w Supraślu. W latach 1964-70 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Franciszka Duszeki oraz w pracowni Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego u prof. Adama Smolany. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1970. Kwalifikacje I stopnia uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a habilitację na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 1972-75 był plastykiem Miasta Białystok, w latach 1975-77 plastykiem w Turystycznym Biurze Projektowym, w latach 1979-89 był doradcą artystycznym w PSP w Białymstoku. Od 2000 r. jako pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej kierował pracownią rzeźby w Katedrze Architektury Wnętrz, a od 2011 r. był w zespole dydaktycznym architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa PB. Wykształcił wielu studentów, chętnie dzieląc się z nimi swoją wrażliwością i umiejętnościami. Był promotorem i recenzentem licznych prac dyplomowych. Talentem plastycznym wspomagał także działania realizowane w Politechnice Białostockiej.

W Jego dorobku są liczne realizacje rzeźbiarskie i pomnikowe, konserwatorskie rewaloryzacje rzeźb oraz znaczna ilość prac sakralnych w kościołach na terenie całego Kraju. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń. Obok rzeźb pomnikowych monumentalnych, artysta tworzył małe kameralne formy rzeźbiarskie w drewnie, kamieniu, metalach i tworzywach sztucznych, będące Jego osobistym komentarzem otaczającego go świata.

Wśród realizacji Jerzego Grygorczuka wymienić można: Pomnik Obrońców Białegostoku (1973), pomnik Orła Białego w Tykocinie (1982), płaskorzeźbę „Polifonia” na fasadzie Filharmonii przy Podleśnej, pomnik Marii Konopnickiej (1989) na terenie ZSO Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Konopnickiej, carskie wrota w białostockiej cerkwi Hagii Sophii przy ul. Trawiastej, pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce (1995), Krzyż Katyński w Parku Konstytucji 3 Maja, Bazyliszek na ul. Warszawskiej (2009) i Wiolonczelistka – jedna z najmłodszych prac przy ul. Kijowskiej.

Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka.
12.05.2023 – 31.10.2023
Centrum Historii Politechniki Białostockiej
adres: ul. Wiejska 45 C, s. 135 (parter Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej)

Miejsce imprezy

Centrum Historii w Politechnice Białostockiej, ul. Wiejska 45 C