Aktualności

Wróć

W Białymstoku działa 1432 organizacji pozarządowych. Dziś jest ich święto!

2024-02-27 18:14:40
We wtorek (27 lutego) obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Prezydent miasta - Tadeusz Truskolaski podziękował dziś ich przedstawicielom i podsumował współpracę w latach 2019-2023.
Dawid Gromadzki / UM Białystok
W naszym mieście działa obecnie aż 1432 różnych organizacji pozarządowych. Status organizacji pożytku publicznego posiada 119 spośród nich. Ten obszar działalności społecznej rozwija się naprawdę prężnie. Tylko w ubiegłym roku zarejestrowano aż 67 nowych podmiotów. Dane te pochodzą z grudnia 2023 roku.

We wtorek (27 lutego) świętujemy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski wyraził z tej okazji swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy działają na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jak podkreśla Truskolaski, działalność organizacji pozarządowych w Białymstoku skierowana jest do różnych grup odbiorców. Prowadzone są różnego rodzaju formy wsparcia międzyinnymi dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowano współpracę w latach 2019-2023

Jak podają władze naszego miasta, w latach 2019-2023 na realizację zadań publicznych skierowano 2 392 dotacji o łącznej kwocie 184,7 milionów złotych. W obszarze współpracy niefinansowej - w 2023 r. udzielono 72 patronatów honorowych, a w latach 2019-2023 łącznie 397.

W minionym roku Centrum Aktywności Społecznej było gospodarzem 10 rad konsultacyjnych i doradczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych. Wśród nich znajdowały się takie instytucje jak Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku, Białostocka Rada Seniorów oraz Miejski Zespół Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, 85 organizacji pozarządowych miało możliwość korzystania z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach. W budynku Centrum Aktywności Społecznej odbyło się w ubiegłym roku 2,6 tysięcy wydarzeń, natomiast w okresie lat 2019-2023 – około 8 tysięcy.

Każdy białostoczanin może wspierać nasze organizacje!

W Polsce istnieje możliwość przekazania 1,5 proc. swojego rocznego podatku na wybrane przez siebie organizację pożytku publicznego. Dzięki temu każdy podatnik może aktywnie uczestniczyć w budowaniu lepszej społeczności i wpływać na rozwój różnorodnych dziedzin życia społecznego. Warto o tym pamiętać czasie rozliczeń podatkowych.
Zofia Kondraciuk
24@bialystokonline.pl