Nauka

Wróć

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na UwB. Do wyboru jest 25 propozycji, w tym 1 nowość

2023-09-15 18:58:22
Chętni mogą zgłaszać się na studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczelnia w swojej ofercie ma aż 25 propozycji. Każdy więc może znaleźć coś dla siebie.
Ł. Nowicki/UwB
Uniwersytet w Białymstoku zaprasza wszystkie osoby, które mają już wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie, inżynierskie) i chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje, do podjęcia studiów podyplomowych. Oferta największej podlaskiej uczelni jest naprawdę szeroka.

W tym roku na zainteresowanych czeka też nowość: Język Rosyjski w Komunikacji Służb Mundurowych. Na takie studia zaprasza Wydział Filologiczny. Osoba, która się zdecyduje na takie studia podyplomowe, zostanie przygotowana do umiejętnego wykorzystania języka rosyjskiego w pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej.

Aż 9 kierunków zainteresowani znajdą na Wydziale Prawa. Na niektórych z nich studenci będą mogli nauczyć się kompetentnie świadczyć usługi prawne (m.in. redagować, negocjować, czy opiniować kontrakty).

Z kolei Wydział Ekonomii i Finansów zaprasza m.in. na studia podyplomowe, które wyjaśnią, jak wygląda praca rzeczoznawcy majątkowego. Na Wydziale Nauk o Edukacji zaś można będzie rozwinąć swoje umiejętności w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, czy nauczyć się planować działania profilaktyczno-wspomagające.

Studia podyplomowe – oferta szczegółowa

Wydział Ekonomii i Finansów
- Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego;
- Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw;
- Studia Podyplomowe Menedżerskie;
- Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
- Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego;
- Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydział Filologiczny
- Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa;
- Studia Podyplomowe Logopedyczne;
- Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego;
- Studia Podyplomowe Język Rosyjski w Komunikacji Służb Mundurowych.

 Wydział Nauk o Edukacji
- Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika);
- Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu;
- Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych;
- Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne;
- Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna.

Wydział Prawa
- Studia Podyplomowe Administracja Publiczna;
- Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej;
- Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe;
- Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego;
- Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego;
- Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych;
- Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych;
- Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne;
- Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia.

Instytut Zarządzania
- Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Redakcja
24@bialystokonline.pl