Katalog Firm i Instytucji Wróć

Technikum Programistyczne InfoTech

ul. Ciepła 40

15-472 Białystok

tel.575 388 212

www.infotech.edu.pl
kontakt@infotech.edu.pl

Mapa
Opis:

Jesteśmy nowoczesną szkołą, powstałą pod patronatem Klastra Technologicznego Infotech, przy współpracy z firmami IT działającymi w regionie. Stawiamy na praktyczne kształcenie w zawodzie technik programista.

Nasz absolwent będzie gotowy, aby pójść na studia lub podjąć pracę w firmie programistycznej, podczas nauki zdobędzie wiedzę ogólną, specjalistyczne umiejętności zawodowe i nabędzie doświadczenie w różnorodnych działaniach naukowych i społecznych. Będzie człowiekiem dojrzałym emocjonalnie i świadomym wyboru, jakiego dokona, a przede wszystkim świetnie odnajdującym się na dynamicznym rynku pracy.

OFERTA EDUKACYJNA
1. Nacisk na praktyczną naukę programowania w tym:

  • podstawy programowania (główny język: Python)
  • algorytmy i struktury danych w teorii i praktyce
  • bazy danych relacyjne (SQL) i dokumentowe
  • programowanie obiektowe
  • systemy wersjonowania kodu źródłowego (np. git)
  • technologie związane z WWW: HTML/JS/CSS/etc.
  • technologie mobilne: Android/iOS
  • w ostatniej klasie: wstęp do programowania sztucznej inteligencji

2. Matematyka i fizyka skupiona wokół zagadnień informatycznych.
3. Język angielski ukierunkowany na techniczne zagadnienia informatyczne.
4. Kształcenie ogólne na wysokim poziomie oraz dodatkowe przedmioty miękkie.

Każdy z uczniów otrzyma laptop edukacyjny. W procesie kształcenia wykorzystujemy najnowsze programy i aplikacje, m.in. Google for Education, Gitlab w wersji Gold, środowisko programistyczne JetBrains, komunikator Slack.

REKRUTACJA
Proces rekrutacji polega na przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz rozmowie kwalifikacyjnej z dyrekcją szkoły. Zgłaszać się mogą zarówno absolwenci gimnazjum, jak i szkoły podstawowej.

NAUCZYCIELE
Kadra ucząca przedmiotów ogólnych składa się z grona profesjonalistów, doświadczonych nauczycieli, uczących w innych szkołach średnich w Białymstoku. Przedmioty zawodowe będą nauczane przez kadrę zawodowców - praktyków, zatrudnionych w firmach programistycznych.
Zapewniamy naukę od praktyków i specjalistów z branży IT - uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców, odbywają praktyki w trakcie nauki i realizują wyzwania programistyczne podczas zajęć.

SIEDZIBA
Szkoła mieści się w centrum Białegostoku, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Dołącz do Szkoły Programistrzów!