Aktualności

Wróć

Miasto sprzedaje działki pod bloki. Jedna z zabytkową kamienicą

2022-08-11 08:49:24
Miasto wyzbywa się kolejnych działek przeznaczonych pod bloki. Czy ta z ul. Młynowej będzie cieszyć się tak ogromnym zainteresowaniem jak podczas majowego przetargu, w którym sprzedawano działkę przy ZUS-ie?
Ewelina Sadowska-Dubicka
3 miesiące temu miasto sprzedało z ogromnym przebiciem działkę budowlaną u zbiegu ul. Młynowej i Wyszyńskiego. Zadowolenia nie krył wówczas odpowiedzialny za sprawy mienia komunalnego zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. Nieruchomość o powierzchni 2785 m2, której cenę wywoławczą ustalono na 6 mln zł, sprzedano deweloperowi spod szyldu Rogowski za 17 mln zł. Miasto idzie za ciosem i zamierza zbyć teren usytuowany prawie po sąsiedzku. Zbigniew Nikitorowicz już podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Formalnie jest to 6 działek zlokalizowanych przy ul. Młynowej. Tworzą one trapezowaty, zwarty wielobok, dogodny do zagospodarowania. Teren jest płaski, z pojedynczym zakrzaczeniem i zadrzewieniem. Jego łączna powierzchnia to 1519 m2. Na nieruchomości znajdują się elementy infrastruktury elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.

Inaczej jednak niż w przypadku działki sprzedanej w maju, ta jest zabudowana. I to tak, jak deweloperzy nie lubią - obiektem zabytkowym. To kamienica spod adresu ul. Młynowa 23 - trzykondygnacyjny murowany budynek o powierzchni zabudowy 226 m2. Aktualnie nie jest on użytkowany, jest w złym stanie technicznym. Znajduje się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego planowane do sprzedaży działki przeznaczone są pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z tym, że kamienica musi zostać zachowana. Nie może być zmieniona jej wysokość, górna krawędź elewacji frontowej oraz typ dachu. Zabroniona jest zmiana wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz podziałów okiennych na elewacjach od strony przestrzeni publicznej. Powinny być też zachowane detale architektoniczne oraz materiał wykończenia elewacji. Zakazuje się docieplania budynku z zewnątrz.

Dopuszcza się natomiast powiązanie zabytkowego budynku z projektowaną w bezpośrednim sąsiedztwie zabudową oraz rozbudowę.

Nieruchomość ma być wystawiona w przetargu. Na jego ogłoszenie trzeba jednak jeszcze poczekać. Cenę wywoławczą ustalono na 4,5 mln zł. Do części ceny zostanie doliczony 23% VAT.

Już ogłoszony jest natomiast inny przetarg na sprzedaż miejskiej działki, którym z pewnością zainteresują się deweloperzy. Chodzi o nieruchomość przy ul. Słonimskiej.

Prostokątna działka ma 211 m2, nie jest zabudowana, rosną na niej pojedyncze drzewa. Po jej północnej stronie przebiega ul. Słonimska, zaś wzdłuż fragmentu granicy wschodniej i południowej znajdują się ściany budynków z sąsiednich nieruchomości.

Wg obowiązującego tam planu zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną.

Jej cena wywoławcza to 360 tys. zł. Przetarg odbędzie się 13 września, do 6 września zainteresowani muszą wpłacić wadium.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl