Imprezy dla dzieci

Wróć
Uwaga: impreza już się odbyła.

Kolor i Gest – lekcja muzealna

2022-08-31
Termin: 2022-07-01 - 2022-08-31
Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza grupy zorganizowane na lekcje muzealne:

Ikona była nazywana Ewangelią w kolorach, nieprzypadkowe są też gesty wykonywane przez przedstawiane postacie. Na zajęciach rozwikłamy symbolikę poszczególnych kolorów oraz dowiemy się, co oznaczają gesty, a także spróbujemy odtworzyć ozdobne liternictwo zamieszczone na ikonach.

Wiek uczestników: 7-12 lat
Liczba uczestników w grupie: 30 osób
Czas trwania: 60 min.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł (zgodnie z cennikiem Muzeum Ikon
w Supraślu)
Informacje i zapisy: 509 336 829

Miejsce imprezy