Aktualności

Wróć

Kobiety będą doradzać prezydentowi Białegostoku

2023-05-25 17:34:52
Ma doradzać w sprawach związanych z równouprawnieniem kobiet, ale także w obszarach takich, jak polityka rodzinna, dostępność opieki zdrowotnej czy ochrona przed przemocą. Przy Prezydencie Miasta Białegostoku rozpoczęła pracę Rada Kobiet.
Dawid Gromadzki / UM Białystok
W czwartek (25.05) Tadeusz Truskolaski wręczył akty powołania paniom, które będą działały w Radzie Kobiet przy Prezydencie Białegostoku.

Do zadań Rady będzie należeć przedstawianie opinii i podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących m.in. rozwiązań i głównych kierunków działania miasta na rzecz kobiet, tworzenia warunków i możliwości podnoszenia jakości życia, a także wspieranie udziału kobiet w życiu zawodowym i społecznym.

Do udziału w pracach Rady Kobiet zaproszone zostały białostoczanki zajmujące się różnymi dziedzinami życia i reprezentujące wiele środowisk: lekarki, ekonomistki, prawniczki, artystki, ale też przedstawicielki świata sportu, biznesu i samorządu.

Przewodniczącą Rady Kobiet została Anna Augustyn, doktor ekonomii, pracująca na Uniwersytecie w Białymstoku, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Oprócz niej w skład Rady weszły: Magdalena Choruży, Anna Daszuta-Zalewska, Anna Maria Dobrowolska-Cylwik, Edyta Eljasiewicz, Anna Gardocka-Jałowiec, Jowita Natalia Grochowska, Krystyna Jachimczuk, Katarzyna Jamróz, Danuta Kaszyńska, Aleksandra Kondratowicz, Marta Kosior-Kazberuk, Agnieszka Kuczyńska, Kamila Lićwinko, Dominika Łapińska, Joanna Misiuk, Dorota Mozyrska, Anna Narel, Izabela Siemieniako, Krystyna Sokołowska, Natalia Stieszenko, Monika Szewczyk, Izabela Święcicka, Ewa Wierzbicka-Nosal, Anna Zacny, Dorota Małgorzata Zerbst oraz Joanna Zubrycka.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl