Katalog Firm i Instytucji Wróć

Kancelaria Księgowo-Audytorska BUCHALTERIA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 34

15-077 Białystok

tel.85 732 12 64tel.85 732 12 74tel.85 732 12 12

www.buchalteria.eu
buchalteria@buchalteria.eu
Czynne: PN - PT: 7.30 - 15.30
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. pod obecną nazwą działa od 25 sierpnia 2017 r. Z dniem tym zmiana nazwy Spółki została zarejestrowana w KRS wraz ze zmianami właścicielskimi. Kontynuuje działalność spółki audytorskiej utworzonej w 1990 roku pod firmą Biuro Usług Księgowo-Audytorskich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „BUCHALTERIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRUPA FINANS-SERVIS. Ówcześnie Spółka „BUCHALTERIA” w regionie północno-wschodniej Polski była jednym z pierwszych podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Jej jedynym udziałowcem było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Po przeprowadzonych w tym okresie kilku restrukturyzacjach związanych między innymi z wejściem w życie Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. oraz zmianami ustawy o biegłych rewidentach, właścicielami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne (5 biegłych rewidentów). Spółka „BUCHALTERIA” jest obecnie jedną z największych i najbardziej liczących się firm audytorskich na terenie Polski północno-wschodniej.

Profesjonalizm i doświadczenie pracujących w Spółce (także współpracujących) biegłych rewidentów i kadry zarządzającej (najwyższej klasy specjalistów z dziedziny rachunkowości, podatków, ekonomii i finansów), pozwalają na badanie sprawozdań finansowych, podejmowanie wysoce specjalistycznych zadań w podmiotach gospodarczych o różnej strukturze własnościowej i zróżnicowanej działalności gospodarczej.

Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Spółka z o.o. jest wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (numer ewidencyjny 297), prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Jako firma audytorska jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych oraz do świadczenia innych usług biegłego rewidenta (wykonywania czynności rewizji finansowej), w tym również innych usług zastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów, a także do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Kancelaria jest firmą audytorską rozwijającą się dynamicznie. Poszerza bazę swoich klientów, każdego roku obrotowego bada przeciętnie 90 sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych), głównie spółek kapitałowych, spółek osobowych i firm prywatnych, a także wyższych uczelni, publicznych jednostek służby zdrowia, samorządu terytorialnego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego). Prowadzi usługowo księgi rachunkowe i podatkowe dla ponad 60 firm z różnych branż i o różnej strukturze własnościowej.

Spółka „BUCHALTERIA” jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oraz członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Jest także wpisana na listę SYGNATARIUSZY KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI, prowadzoną przez Biuro Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

W organizowanym przez RZECZPOSPOLITĄ rankingu firm audytorskich za 2021 r., spółka „BUCHALTERIA” uplasowała się na 42 miejscu w kraju wśród 75 firm audytorskich objętych listą rankingową.

Cechuje nas solidność, wysoki standard świadczonych usług, neutralność, bezstronność i niezależność wydawanych rozstrzygnięć.

Naszą misją jest: „Działanie zgodne ze standardami zawodowymi, profesjonalizm, etyka zawodowa i poufność”, a hasłem promocyjnym „Z nami bezpieczniej”.