Katalog Firm i Instytucji Wróć

Galileo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Wilczyński

ul. Warszawska 36

15-077 Białystok

tel.507 759 513

www.galileo.bialystok.pl
geodezja@galileo.bialystok.pl
Czynne: PN - PT: 7.30 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

O Firmie GALILEO

Miło nam jest gościć Państwa na naszej stronie. Nieodmiennie, od momentu zaistnienia na rynku, wciąż doskonalimy i rozwijamy metody naszej pracy. Staramy się, aby jakość wykonywanych przez nas usług była na najwyższym poziomie. Dbamy o to, aby wymagania klienta zostały w pełni zaspokojone. Mamy dostęp do najnowszych technologii pomiarowych umożliwiających jak najszybsze wykonanie powierzonych nam zadań.

Usługi:
1. Sporządzanie map do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej.
2. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników.
3. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej.
4. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych.
5. Podziały pod poszerzenie pasów drogowych.
6. Pomiary objętościowe oraz powierzchniowe
7. Rozgraniczenia nieruchomości.
8. Wznowienia znaków granicznych - okazania granic.
9. Scalenia gruntów - prace urządzeniowe terenów rolnych.
10. Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.
11. Podwykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli sieci i infrastruktury uzbrojenia terenu.
12. Pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.

Usługi specjalistyczne:
1. Wyznaczanie oraz inwentaryzacja podwykonawcza torów suwnicowych.
2. Badanie pionowości oraz przechyleń konstrukcji wysokich
3. Pomiary konstrukcji (np. mostowych) przed montażem
4. Zakładanie osnów III klasy przy pomocy technologii GPS
5. Markowanie oraz pomiar fotopunktów

Usługi pozostałe:
1. Transformacje współrzędnych.
2. Wyrównania ścisłe wszelkich osnów geodezyjnych (w tym GPS)

Galileo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Wilczyński
Galileo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Wilczyński
Galileo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Wilczyński
Galileo Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Krzysztof Wilczyński