Drogówka

Wróć

Degradują drogi. 3 ciężarówki zatrzymane

2022-11-22 09:22:40
Inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego (WITD) w Białymstoku pod lupę wzięli pojazdy przewożące ładunki sypkie. Tylko jednej nocy zatrzymali 3 pojazdy, które przyczyniają się do niszczenia podlaskich dróg.
WITD
Zatrzymanie trzech zestawów przewożących żwir - to efekt działań WITD na odcinku drogi ekspresowej S61. Masa tych ciężarówek, łącznie z ładunkiem, wynosiła kolejno 50,5 t, 50,1 t oraz 48,6 t przy dopuszczalnych 40 t. Ponadto w każdym z przypadków przekroczone były naciski grupy trzech osi nienapędowych naczepy o 8,8 t, 8,6 t oraz o 7,9 t, tj. odpowiednio o 36,7%, 35,8% i 32,9%. Wszystkie pojazdy usunięto na wyznaczony przez starostę parking strzeżony, gdzie zdjęto z nich nadmiar ładunku.

Jak podkreśla WITD, przepisy nie dopuszczają możliwości przewozów ładunków sypkich ponad parametry określone w warunkach technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu. Z przeładowanymi ciężarówkami wiąże się szybsza degradacja dróg oraz zagrożenie innych uczestników ruchu drogowego z tytułu dłuższej drogi hamowania czy utraty stabilności takich zestawów. Jest to także przejaw nieuczciwej konkurencji na rynku transportowym.

Każdy z kierowców dostał mandat karny w wysokości 500 zł. Dodatkowo zatrzymano dowód rejestracyjny jednego z ciągników samochodowych. Wobec przedsiębiorców wszczęto trzy postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Za stwierdzone naruszenia grożą im wysokie kary pieniężne.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl