Katalog Firm i Instytucji Wróć

Biegły Rewident Rafał Rutkowski. Audyt, usługi rachunkowo-księgowe

ul. Bohaterów Monte Cassino 13 lok 10

15-873 Białystok

tel.665 704 080

rutkowskiaudyt.pl
biuro@rutkowskiaudyt.pl
Czynne: Kontakt telefoniczny lub e-mailowy
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Firma audytorska Biegły Rewident Rafał Rutkowski jest wpisana pod nr 4012 na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Właścicielem firmy jest biegły rewident Rafał Rutkowski wpisany pod nr 12801 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, podsiadający doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz wieloletnią praktykę w świadczeniu usług rewizji finansowej.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy są usługi audytorskie (rewizji finansowej), w tym:

 • badanie sprawozdania finansowego, przegląd sprawozdania finansowego,
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki,
 • badanie planu przekształcenia spółki,
 • audyt projektów lub programów unijnych,
 • inne usługi poświadczające.

W zakres usług biura wchodzą również:

 • wycena przedsiębiorstw, wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycena udziałów i akcji spółki,
 • opracowanie biznes planu, opracowanie prognoz i analiz finansowych,
 • pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, pomoc przy założeniu spółki,
 • opracowanie polityki rachunkowości i organizacja księgowości przedsiębiorstwa,
 • pomoc przy przekształceniu ksiąg podatkowych w księgi rachunkowe,

a także usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),

które obejmują m. in.:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, CIT, VAT),
 • rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami,
 • rozliczenia z tytułu zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i spółek kapitałowych. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań informatycznych usługi mogą być świadczone na rzecz podmiotów z całego województwa podlaskiego i innych rejonów. Oferta usług z zakresu rewizji finansowej skierowana jest do przedsiębiorstw z terenu całego kraju.

Więcej szczegółów na stronie: rutkowskiaudyt.pl

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Tel. 665 704 080, e-mail: biuro@rutkowskiaudyt.pl

Biegły Rewident Rafał Rutkowski. Audyt, usługi rachunkowo-księgowe