Aktualności

Wróć

Białostocki dworzec PKP wśród najlepszych polskich modernizacji

2022-08-03 08:04:12
Zmodernizowany budynek dworca PKP w Białymstoku znalazł się wśród obiektów nominowanych do ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Ewelina Sadowska-Dubicka
Dworzec PKP w Białymstoku znalazł się wśród 74 budynków, jako jedyny z województwa podlaskiego, biorących udział w ogólnopolskim plebiscycie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Renowację i modernizację dworca PKP S.A. w Białymstoku zrealizowała firma Budimex. Zakres prac obejmował z jednej strony przywrócenie oryginalnego wyglądu zabytkowego dworca z XIX wieku, z drugiej strony jego wzmocnienie i zabezpieczenia na kolejne 100 lat bezpiecznej eksploatacji. Dworzec został wyposażony w nowoczesną instalację BMS (Building Management System) oraz panele fotowoltaiczne o mocy 24 kW. Poprawiona została znacznie izolacja termiczna budynku. Dworzec został wyposażony w nowe instalacje sanitarne i monitoringu. Wyeliminowano także bariery dla osób o ograniczonej możliwości poruszania (PRM).

Zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko–Warszawskiej wpisany jest od 1960 r. do rejestru zabytków. Obiekt powstał w 1860 r. i stanowi przykład architektury neobarokowej. Celem przebudowy było stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją, dostosowaną w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Autorką projektu architektury zmodernizowanego dworca jest Małgorzata Miłosława Golenko a konstrukcji - Ireneusz Andrzej Bielczenko.

Ogólnopolski konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku w tym roku zostanie rozstrzygnięty po raz 26. W jego ramach wyłonione będą przedsięwzięcia budowlane: modernizacje oraz nowe obiekty ukończone do I kwartału 2022 r., wyróżniające się walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych - dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Do konkursu są rekomendowane budynki i obiekty w dwóch kategoriach: nowe i modernizowane. W każdej z nich zgłaszać można obiekty: mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, przemysłowe i inżynieryjne, użyteczności publicznej, szkolnictwa, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, zabytkowe, sakralne, a ponadto: elewacje i termorenowacje, najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, modernizacje dróg, modernizacje obiektów mostowych, tereny zieleni oraz małe jest piękne.

Komisja konkursowa jest na etapie wizytacji budynków zgłoszonych do konkursu. 28 września, podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, zostaną ogłoszeni tegoroczni zwycięzcy 26. największego w Polsce konkursu budowlanego.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl