Katalog Firm i Instytucji Wróć

Audytor Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 8

15-703 Białystok

tel.85 652 04 63tel.85 652 04 67tel.85 652 47 58

www.zbraudytor.pl
biuro@zbraudytor.pl
Czynne: PN - PT: 7.00 - 15.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

ZBR Audytor sp. z o.o. rozpoczęła działalność na rynku usług księgowych w roku 1993 pod nazwą ZBR Merinosoft - Audytor, w której 100% udziałów posiadała firma informatyczna Merinosoft sp. z o.o. w Białymstoku.
W roku do spółki przystąpiły osoby fizyczne - głównie biegli rewidenci; od tego też roku jesteśmy biurem rachunkowym uprawnionym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie do badania sprawozdań finansowych (nr rejestru 1224) oraz świadczenia innych usług biegłego rewidenta.
Od lipca 2000 roku, w związku ze zmianami w strukturze kapitałowej spółki, przyjęliśmy nazwę Zespół Biegłych Rewidentów Audytor sp. z o.o. - od tej daty udziałowcami spółki są osoby fizyczne - biegli rewidenci.
Zarząd Spółki stanowią:
- Eugeniusz Jaszczuk, biegły rewident nr. rej. 1407 - Prezes Zarządu,
- Stanisław Kuliś, biegły rewident nr. rej. 2047 - Wiceprezes Zarządu.

Jesteśmy jedną z większych firm audytorskich na rynku lokalnym (woj. podlaskie). Od roku 2000 badamy przeciętnie około 30 sprawozdań finansowych rocznie (jednostkowych i skonsolidowanych), w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Poza świadczeniem usług z zakresu badania sprawozdań finansowych firma nasza świadczy usługi z zakresu:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych stacjonarnie i online, dla firm różnych branż i o różnej strukturze własnościowej,
  • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla podmiotów z różnych branż,
  • obsługi ubezpieczeń społecznych - rozliczanie składek, deklaracje, itp.,
  • doradztwa podatkowego,
  • audytu podatkowego i audytu funduszy unijnych,
  • różnorodnych analiz i ekspertyz finansowych,
  • sporządzania biznesplanów i wniosków kredytowych,
  • opiniowania łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
  • postępowania likwidacyjnego.

Działalność usługową prowadzimy w oparciu o obowiązujące normy i standardy zawodowe, oraz wieloletnie doświadczenie. Gwarantem bezpieczeństwa naszych klientów jest profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług, zachowanie tajemnicy oraz bezstronność i niezależność naszych działań przy wykonywaniu usług. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w PZU SA.

ZBR Audytor sp. z o.o. zatrudnia aktualnie 7 osób w tym biegłych rewidentów, doradców podatkowych i licencjonowanych księgowych o wysokich kwalifikacjach zawodowych i znacznym doświadczeniu zawodowym. Spółka zatrudnia również 3 biegłych rewidentów na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracuje z prawnikami posiadającymi doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
Załoga spółki w swojej pracy kieruje się zasadami etyki. Motto naszej pracy to: solidność, bezstronność i niezależność w wydawaniu opinii, rzetelność i wysoki poziom świadczonych usług.
ZBR Audytor sp. z o.o. spełnia warunki do odbycia praktyk i aplikacji dla osób ubiegających się o uprawnienia biegłego rewidenta.

Jesteśmy Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości - zostaliśmy wpisani na Listę Sygnatariuszy, prowadzona przez Biuro Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.
W latach 2002 - 2008 firma nasza posiadała certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY.
Jesteśmy uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA. Sprawdź naszą rzetelność.

Audytor Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
Audytor Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.