Katalog Firm i Instytucji Wróć

Audyt - BT Biegły Rewident Bogumiła Tołoczko

ul. Przygodna 14 lok. U4

15-032 Białystok

tel.668 844 446

www.audyt-bt.pl
kontakt@audyt-bt.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Firma AUDYT-BT została założona przez biegłego rewidenta Bogumiłę Tołoczko, która ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, zajęła II miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu Księgowy Roku 2003 oraz jest wykładowcą z zakresu sprawozdawczości na Studiach Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku.

AUDYT-BT ofertę kieruje do wszystkich osób, które chcą bezpiecznie prowadzić swoje interesy. Posiadana wiedza i umiejętności pozwoli na profesjonalną obsługę spółek prawa handlowego, spółek osobowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

OFERTA FIRMY

W zakresie księgowo-podatkowym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzenie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych PIT, CIT, VAT,
 • opracowywanie zakładowych zasad rachunkowości,
 • wysyłanie plików jpk.

W zakresie kadrowo-płacowym:

 • sporządzanie dokumentów związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów - zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków od umów cywilno - prawnych (umów - zleceń, umów o dzieło),
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników.

Usługi audytorskie:

 • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawa o rachunkowości,
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • audyt wykorzystania funduszy unijnych,
 • badanie planów przekształcenia.

Pozostałe usługi:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją nowej firmy,
 • doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu opodatkowania,
 • pomoc w organizacji działu księgowości,
 • przygotowywanie analiz ekonomiczno - finansowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości.