Katalog Firm i Instytucji Wróć

ATG Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 106

15-399 Białystok

tel.85 710 25 92tel.785 501 701

www.audit-tax.pl
biuro@audit-tax.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Siedziba w Warszawie:
ul. Targowa 76 lok. 44
03-448 Warszawa
tel. 22 618 06 58, 785 901 801

ATG sp. z. o.o. jest niezależną spółka powstałą w 2008 roku. Założycielami Spółki są biegli rewidenci (Piotr Zaniewski, Ewa Bobruk, Renata Wojdakowska-Mroczek) i doradca podatkowy (Grzegorz Uścinowicz), którzy wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyli pracując w spółkach audytorskich oraz podmiotach prawa handlowego.

Posiadamy uprawnienia umożliwiające kandydatom na biegłych rewidentów odbycie w naszej Spółce aplikacji.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu następujące usługi:

AUDYT

 • badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości lub MSSF,
 • sporządzanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych,
 • audyty wykorzystania środków unijnych, audyty podatkowe,
 • due diligence,
 • ekspertyzy z zakresu rachunkowości na potrzeby prawa gospodarczego i podatkowego.

DORADZTWO PODATKOWE I KSIĘGOWE

 • przygotowywanie opinii podatkowych;
 • doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • planowanie podatkowe,
 • ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • świadczenie pomocy w trakcie kontroli, postępowań podatkowych i sądowych,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • tworzenie dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo w zakresie podziałów, przekształceń i połączeń podmiotów gospodarczych.

POZOSTAŁE USŁUGI

 • wycena przedsiębiorstw,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych,
 • szkolenia,
 • inne zlecone przez Klienta.

KSIĘGOWOŚĆ oraz KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu,
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej oraz przygotowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych lub rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, INTRASTAT, GUS, NBP, PFRON.

Audit and Tax Group w ramach prowadzonej działalność posiada Centrum Księgowe, które zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz obsługą kadrowo-płacową. Usługi świadczone są m.in. przy użyciu programu CDN Optima. Spółka jest podmiotem zrzeszonym w Społeczności Biur Rachunkowych CDN.

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone stacjonarnie lub online, dzięki czemu nasi Klienci mają stały dostęp do informacji o:

 • rozliczeniach, zapisach księgowych,
 • podatkach do zapłaty,
 • przychodach i kosztach firmy,
 • danych kadrowych.

KADRY I PŁACE
Obsługa kadrowa:

 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • zgłaszanie pracowników w ZUS,
 • ustalanie wysokości świadczeń należnych pracownikom: diety, ekwiwalenty etc.
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy.

Obsługa płacowa:

 • przygotowanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON,
 • aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli z przyjemnością i satysfakcją służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy.

ATG Sp. z o.o.