Kultura i Rozrywka

Wróć

Zależy Ci na rozwoju kultury? Zgłoś swój projekt do Bardzo Młodej Kultury

2021-04-07 10:58:27
Natury kultury - pod takim hasłem realizowany jest program Bardzo Młoda Kultura. Wszyscy, którym zależy na edukacji kulturowej mają szansę na dofinansowanie swoich pomysłów.
Podlaski Instytut Kultury
Podlaski Instytut Kultury zachęca do składania wniosków na projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego. To już szósta edycja programu Bardzo Młoda Kultura.

Działania edukacyjne i animacyjne mogą odbywać się w sposób tradycyjny oraz online, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń i obostrzeń. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą się przyczynić do rozwoju edukacji kulturowej w województwie podlaskim: edukatorów, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych. Projekty muszą zostać złożone przez minimum dwóch partnerów (po jednym z sektora kultury i oświaty), którzy będą je wspólnie realizować.

W tym roku programowi Bardzo Młoda Kultura przyświeca hasło Natury kultury. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Zależy nam na tym, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci i młodzież pomogły im w świadomym uczestnictwie w kulturze oraz aktywnym jej współtworzeniu - czytamy na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zgłoszenia przyjmowane są od 12 kwietnia do 4 maja. Wnioski konkursowe można składać na kwotę 2000 – 15 000 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.

Można także kontaktować się z kooordynatorami projektu: tel. 85 740 37 25, e-mail: bmk@pikpodlaskie.pl
Anna Kulikowska
24@bialystokonline.pl