Aktualności

Wróć

Tylko 100 tys. zł na remonty białostockich zabytków

2022-01-14 15:36:33
Miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Białegostoku. Wnioski można składać do końca stycznia.
Ewelina Sadowska-Dubicka
W budżecie Białegostoku na 2022 r. na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przeznaczono 100 tys. zł. Taka kwota jest rozdysponowywana od kilku lat. Wcześniej miasto na te dotacje przeznaczało sumy przekraczające 1 mln zł.

- Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie prac. Może to być między innymi przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub odtworzenie okien, modernizacja instalacji elektrycznej czy też zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych - tłumaczy Kamila Bogacewicz z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie do 31 stycznia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników. Ich formularz znajduje się na stronie internetowej białostockiego magistratu, szczegółowe informacje można też uzyskać pod nr. tel. 85 869 63 66. Złożone wnioski przejdą ocenę merytoryczną.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl