Katalog Firm i Instytucji Wróć

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

ul. Pietkiewicza 1

15-689 Białystok

tel.85 811 06 12

www.tpd.bialystok.pl
biuro@tpd.bialystok.pl
Czynne: PN: 9.00 - 16.00, WT: 9.00 - 16.00, ŚR: 11.00 - 19.00, CZW: 9.00 - 16.00, PT: 9:00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku istnieje od 1965 r. Jest cząstką ogólnopolskiego stowarzyszenia pożytku publicznego zrzeszającego osoby fizyczne i prawne działające na rzecz dobra dzieci i ich rodziców.
Celem TPD jest troska o jakość życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, równość szans życiowych podmiotowość i godność. Wyżej wymienione cele realizowane są m.in. poprzez prowadzenie edukacji dzieci, pomoc społeczną, kulturę, ekologię oraz innych działań.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi szereg działań:

- ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE
Prowadzone są dwie świetlice osiedlowe na osiedlu Bacieczki przy ul. Kołłątaja 75 oraz na osiedlu Antoniuk przy ulicy Wiatrakowej 18 w Białymstoku. Korzystają z nich dzieci z terenu osiedla. Bezpłatne zajęcia zabawowe i edukacyjne z dożywianiem odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez cały rok. Pomagamy w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi, towarzyszącymi naszym podopiecznym w trudnych i radosnych chwilach związanych z sytuacją rodzinną, relacjami w szkole i na podwórku. Prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, kulinarne, sportowe.

- PORADNIA RODZINNA
Pomoc skierowana jest do osób w różnym wieku, w tym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które są mieszkańcami Białegostoku.
W Poradni bezpłatnych porad udzielają profesjonaliści w swoich zawodach.

Porad udzielają:
- Psycholog,
- Prawnik,
- Mediator Rodzinny;

- PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje osobie fizycznej:
  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
  3. która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Uwaga: prawnik wymaga okazania dokumentu potwierdzającego w/w kryteria i tylko po jego okazaniu można pomoc otrzymać.
ul. Św. Mikołaja 1 lok. 33
czwartek, godz. 16.00 - 17:00

- ORGANIZACJA PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ KOLONII DLA DZIECI
Organizujemy atrakcyjne i bezpieczne kolonie i półkolonie dla dzieci . Zapewniamy fachową kadrę pedagogiczno-instruktorską oraz opiekę medyczną. Mamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku letniego natomiast każdego roku wkładamy wiele wysiłku, aby wypoczynek charakteryzował się rozwojem różnorodnych i ciekawych form pracy, aby dzieci miały zapewniony zdrowy i wychowujący wypoczynek.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej www.tpd.bialystok.pl oraz na stronę facebook: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Białystok

Kontakt:

Biuro TPD Oddział Miejski w Białymstoku
ul. Pietkiewicza 1
tel: 85 811 06 12
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku