Kino, teatr

Wróć
Uwaga: impreza już się odbyła.

REPERTUAR - Białostocki Teatr Lalek - Czerwiec

2019-06-30
Termin: 2019-06-01 - 2019-06-30
REPERTUAR DLA DZIECI

Robot i Motylek

01.06 - godz. 15.00
02.06 - godz. 15.00
04.06 - godz. 9.30 i 11.00

Baśń o rycerzu bez konia

01.06 - godz. 15.00
02.06 - godz. 15.00

Czytanie tekstów sztuk lalkowych dla dzieci

02.06 - godz. 13.30

Karmelek

05.06 - godz. 9.00 i 10.30
06.06 - godz. 9.00 i 10.30
07.06 - godz. 9.00 i 10.30
08.06 - godz. 16.00
09.06 - godz. 16.00
11.06 - godz. 9.00
14.06 - godz. 10.30

Ach, Jak cudowna jest Panama

11.06 - godz. 11.00
12.06 - godz. 9.00 i 11.00
13.06 - godz. 9.00 i 11.00
14.06 - godz. 9.00

REPERTUAR DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Słomkowy kapelusz

01.06 - godz. 18.00
02.06 - godz. 18.00

Krótki Kurs Piosenki Aktorskiej

07.06 - godz. 19.00

Ceny biletów:

Scena dzieci:
23zł normalny
20zł ulgowy - dzieci, uczniowie, studenci do 26 r.ż., emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne
17zł grupowy - tylko dla zorganizowanych grup widowni obejmujących minimum 20 osób
11,50zł - Białostocka Karta Dużej Rodziny

Scena dorosłych:
30zł normalny
22zł ulgowy - za okazaniem legitymacji ucznia szk. średniej, studenta, emeryta i rencisty oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
15zł - Białostocka Karta Dużej Rodziny
15zł - Karta Aktywnego Seniora

Zwrot biletów jest możliwy jedynie w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu

Zamówienia przyjmuje i wszelkich informacji udziela Dział Upowszechniania Teatru - ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel. 85 74 25 033 w. 112, 115, e-mail: organizacja@btl.bialystok.pl

Miejsce imprezy