Nauka

Wróć

Rekrutacja do białostockich przedszkoli i szkół podstawowych [TERMINARZ]

2020-02-13 10:46:20
Już niedługo w przedszkolach i szkołach podstawowych w Białymstoku ruszy rekrutacja. Warto zatem zapoznać się z jej zasadami oraz szczegółowym terminarzem. Podajemy niezbędne informacje!
pixabay.com
Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w Białymstoku

Kogo dotyczy rekrutacja?

Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego i są nią objęte dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkałe w Białymstoku.

Rodzice dzieci urodzonych w 2018 roku (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu naboru - jeśli zostały wolne miejsca. Podobnie jest w przypadku zamieszkania poza obszarem Białegostoku - wówczas również można ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli będzie ono dysponowało wolnymi miejscami.

6-latki (urodzone w 2014 roku) są obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Natomiast w przypadku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 9 marca 2020 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie. Wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 16 marca 2020 roku.

Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wybrana na pozycji pierwszej jest nazywana przedszkolem pierwszego wyboru.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Trzeba pamiętać, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowy terminarz rekrutacji zasadniczej:

Od 16 do 25 marca do godz. 15.00 jest czas na złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Następnie - do 10 kwietnia do godz. 12.00 - trwa weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną, która w dniu 22 kwietnia do godz. 15.00 poda listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

Wówczas rodzice mają obowiązek - do 28 kwietnia - potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi 4 maja do godz. 15.00.

Wszystkie szczegóły, kryteria, terminy, poradnik oraz zasady są dostępne tutaj: [url=https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/]Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl