Katalog Firm i Instytucji Wróć

Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem U Tygryska

ul. Wysockiego 62

15-167 Białystok

tel.603 403 708tel.504 854 834

www.utygryska.pl
info@utygryska.pl
Czynne: PN - PT: 7.30 - 14.00, świetlica do 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Mówi się, że dzieci z autyzmem żyją w swoim świecie. Dla wielu z nich od 2011 roku Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny U Tygryska jest integralną częścią tego świata.

NTPP U Tygryska to kameralne, spokojne miejsce, w którym dzieci z autyzmem otoczone są szczególną opieką. Poza realizacją przedszkolnej podstawy programowej nasi wychowankowie uczestniczą w licznych zajęciach ruchowych, arteterapeutycznych, wycieczkach po najbliższej okolicy. Razem z naszymi wychowankami świętujemy ważne
uroczystości, przygotowujemy prezenty i świąteczne dekoracje. Bawimy się z nimi, uczymy samodzielności i poruszania się w nie zawsze zrozumiałym świecie. Dzięki temu uczymy prawidłowych zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się na co dzień. Chcemy jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do nauki i współpracy w grupie na dalszych etapach edukacyjnych. Nasi absolwenci kontynuują naukę w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz placówkach specjalnych.

Wielu naszych wychowanków nie mówi lub ma opóźniony rozwój mowy, stąd nasze zainteresowanie komunikacją alternatywną. System PECS (Picture Exchange Communication System), który wdrażamy i przenosimy na wszystkie obszary funkcjonowania (dom, przedszkole, inne miejsca), pozwala dzieciom informować otoczenie o swoich potrzebach, w związku z czym ich zaspokojenie jest łatwiejsze. Będąc zrozumianymi, dzieci z trudnościami w komunikowaniu się są spokojniejsze, szybciej się uczą i mają poczucie sprawstwa, wpływu na swoje otoczenie.

Wśród naszych głównych celów jest usprawnienie funkcjonowania dziecka we wszystkich dostępnych obszarach. Indywidualizacja procesów nauczania i terapii to nasz priorytet, a więc także sposób codziennej pracy. Podążając za potrzebami naszych wychowanków, przygotowujemy im bezpieczne, stymulujące rozwój środowisko, w którym będą potrafili się odnaleźć i rozwijać w optymalny sposób. NTPP „U Tygryska” to wyszkolona, zaangażowana kadra, sale dostosowane do specyficznych potrzeb dzieci, gabinety terapeutyczne, w tym sala SI oraz wesoły, zielony plac zabaw. W naszej placówce realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołów realizujących wwrd wchodzą miedzy innymi psycholog, pedagog, logopeda lub neurologopeda, terapeuta SI, a programy terapeutyczne tworzone są w oparciu o rzeczywiste potrzeby dzieci.

W naszej pracy zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady z rodzicami konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które stanowią podstawę naszej pracy.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • Terapię indywidualną (opartą na Stosowanej Analizie Zachowania - ABA),
  • Terapię logopedyczną,
  • Naukę komunikowania się systemem PECS (Picture Exchange Communication System),
  • Dogoterapię,
  • Integrację Sensoryczną,
  • Terapię Taktylną,
  • Terapię Ręki,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Hydroterapię,
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Współpracujemy także z wieloma ośrodkami edukacyjnymi oraz zajmującymi się terapią osób z autyzmem. W naszej placówce realizowane są projekty terapeutyczne Fundacji Autyzm Polska. Współorganizujemy także Zaświeć się na niebiesko w Białymstoku - obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

https://pl-pl.facebook.com/Niepubliczny-Terapeutyczny-Punkt-Przedszkolny-U-Tygryska-1508795296010843/

Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem U Tygryska
Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem U Tygryska
Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem U Tygryska
Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem U Tygryska