Katalog Firm i Instytucji Wróć

Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha

ul. Żelazna 36

15-298 Białystok

tel.85 745 50 01

www.poradniapociecha.pl
poradnia.pociecha@gmail.com
Czynne: PN - PT: 12.00 - 18.00, SOB: 9.00 - 14.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00
ul. Żelazna 36
(przy bocznej bramie szpitala DSK)

Poradnia ma nadzór merytoryczny Kuratorium Oświaty

Świadczymy pomoc w zakresie:

Diagnozy:

 • rozwoju dzieci w wieku 2-5 lat
 • gotowości szkolnej dzieci 6 - 7-letnich
 • specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • problemów z koncentracją uwagi
 • zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • trudności emocjonalnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • zaburzeń mowy (m.in. seplenienie, jąkanie)
 • obserwacja psychologiczna w szkole/ przedszkolu
 • diagnoza funkcjonalna
 • predyspozycji zawodowych

Organizujemy zajęcia terapeutyczne:

 • w ramach realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • indywidualne lub grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • dla dzieci z zaburzeniami mowy (tj. opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek) bądź z opóźnionym rozwojem mowy
 • trening ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • mediacje małżeńskie i międzygeneracyjne
 • psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • terapia par i małżeństw
 • systemową terapię rodzin
 • grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu m.in. koncentracji uwagi, efektywnego uczenia się, radzenia z emocjami, treningu umiejętności społecznych
 • terapia uzależnień

Prowadzimy również:

 • poradnictwo zawodowe / coaching zawodowy (wyznaczanie tzw. profilu zawodowego czy profilu zainteresowań) dla uczniów gimnazjum, szkół średnich oraz szkół wyższych
 • porady wychowawcze
 • spotkania psychoterapeutyczne
 • doradztwo personalne dla zakładów pracy
 • prelekcje i wykłady w przedszkolach i szkołach dla kadry pedagogicznej oraz rodziców
 • dyżury pedagoga i psychologa w przedszkolach
 • treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli
 • szkolenia, warsztaty oraz szkoleniowe rady pedagogiczne doskonalące umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne nauczycieli, pedagogów oraz innych osób
 • coaching wychowawczy
Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha
Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha
Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha
Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha