Katalog Firm i Instytucji Wróć

Poradnictwo Psychologiczne SYNTONIA - Renata Kostecka

ul. Suraska 1 lok. 108

15-093 Białystok

tel.501 451 291

www.syntonia.bialystok.pl
syntonia.psycholog@o2.pl
Czynne: kontakt telefoniczny, wizyty od poniedziałku do soboty
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Syntonia - współbrzmienie, cecha osobowościowa polegająca na chętnym i łatwym uzyskiwaniu porozumienia z otoczeniem, łatwość i poprawność funkcjonowania w szerszej grupie społecznej, nadawanie na tych samych falach z otoczeniem. Zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Zapraszam Państwa do SYNTONII – poradnictwa psychologicznego, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej.

Oferuję Państwu zajęcia z socjoterapii grupowej dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych:

 • kl. 0 - III,
 • kl. IV - VII.

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy kierowaną do osób:

 • przeżywających kryzysy życiowe,
 • mających trudności w życiu osobistym: zawodowym, społecznym, rodzinnym,
 • posiadających problemy z komunikacją oraz mających trudności z utrzymaniem zadowalających ich relacji społecznych,
 • osób, które utraciły pracę oraz posiadających trudności w jej utrzymaniu,
 • osób uzależnionych od alkoholu,
 • oraz osób współuzależnionych.

Moja oferta skierowana jest również do ludzi przeżywających:

 • śmierć najbliższych, 
 • zmagających się z chorobą przewlekłą własną lub u osoby bliskiej, 
 • przechodzących bolesne rozstanie, rozwód, 
 • nie radzących sobie ze stresem oraz będących pod jego silnym wpływem,
 • mających problemy z lękiem, 
 • posiadających obniżony nastrój, 
 • cierpiących na bezsenność, 
 • chorych na depresję lub inne zaburzenia nerwicowe.

Poradnictwo psychologiczne najczęściej jest to formą kilku, kilkunastu spotkań z psychologiem (w zależności od potrzeb indywidualnych klienta), których głównym celem jest zdiagnozowanie jego potrzeb, zrozumienie problemu i zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne jest pomocne w sytuacjach, gdy klient:

 • potrzebuje wsparcia w związku z aktualną sytuacją życiową, 
 • ma trudność ze zmianami życiowymi, 
 • ma problem z pojawiającymi się na co dzień trudnościami, 
 • w przebiegu chorób fizycznych oraz somatycznych, 
 • w chorobie alkoholowej, 
 • we współuzależnieniu 

Przebiega ono w kilku fazach:

 • najpierw następuje diagnoza problemu, 
 • później poszukanie czynników podtrzymujących istnienie problemu, oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, 
 • następnie poszukanie nowych sposobów rozwiązania trudności i wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest to profesjonalna relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności. Pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na indywidualne dobro klienta.

W Syntonii wspieram również dzieci od 3r.ż poprzez trudny czas Przedszkola, Szkoły Podstawowej oraz dalszej edukacji. Oferuję Państwu fachową pomoc przy wstępnej diagnozie zaburzeń wczesnodziecięcych, zaburzeń ze spektrum autyzmu, umiejętności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń więzi oraz wszelakiego rodzaju problemów rozwojowych oraz problemów wychowawczych. Szczególną pomoc oferuję dzieciom przeżywającym kryzys związany z rozstaniem, bądź rozwodem rodziców.

Zapraszam Państwa do gabinetu znajdującego się w sercu Białegostoku przy ul.Suraskiej 1, lok 108
(w budynku NZSS Solidarność).

Wizyty umawiamy telefonicznie:
tel. 501 451 291

przyjmuję od poniedziałku do soboty w zależności od potrzeb w godzinach dogodnych pacjentowi.

mgr Renata Kostecka
psycholog, pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami w kryzysie.