Katalog Firm i Instytucji Wróć

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

ul. Leśna 7

16-010 Wasilków

tel.85 743 60 82tel.509 336 816

www.skansen.bialystok.pl
edukacja@skansen.bialystok.pl
Czynne: W sezonie wystawienniczym 9.00 - 18.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na trasie wylotowej z Białegostoku do Augustowa.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej prezentuje zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą współcześnie można podziwiać już tylko w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dziewiętnastowieczny dwór.

Wystawy stałe:

 • Ptaki drapieżne i sowy - ekspozycja poświęcona sokolnictwu oraz polskim ptakom szponiastym.
 • Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w. - wystawa ukazuje świat wiejskiego dziecka od czasu niemowlęctwa po lata nauki szkolnej. 
 • Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie - wystawa prezentuje narzędzia i sprzęty związane z uprawą, przechowywaniem i obróbką zbóż w dawnym wiejskim gospodarstwie na Podlasiu. 
 • Środki transportu wiejskiego - wystawa przedstawia wozy, sanie oraz bryczki, jakie były używane na Białostocczyźnie od końca XIX do połowy XX wieku. 
 • Dolinami rzek - ekspozycja prezentuje zabytki związane z różnymi aspektami życia nadrzecznych wsi i miasteczek w regionie białostockim. 
 • Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie - na ekspozycji przedstawiono niezwykle charakterystyczne dla wiejskiego budownictwa drewnianego w północno-wschodnie Polsce zjawisko dekoracji budynków.
 • O pożytkach z gliny płynących - wystawa prezentuje wyroby gliniane wytwarzane od XVIII w. w Czarnej Wsi Kościelnej.
 • Wnętrza domów ze Starej Grzybowszczyzny, Jacowlan i Tymianek Buci – ekspozycje prezentujące wyposażenie wnętrz budynków mieszkalnych, wzniesionych na przełomie XIX i XX wieku. 
 • Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu - wystawa poświęcona pszczelarstwu ukazuje przede wszystkim materialny aspekt hodowli pszczół w wiejskich gospodarstwach na Podlasiu.
 • Leśna bimbrownia - w naturalnym otoczeniu pokazano kompletne wyposażenie współcześnie działającej bimbrowni. Warto dodać, iż jest to jedyna taka ekspozycja w kraju.
 • Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej prezentująca trzy najbardziej charakterystyczne pomieszczenia dworu wiejskiego z początku XX wieku: jadalnię, salon i kancelarię gospodarza. Pomieszczenia wypełnione są meblami, tkaninami i bibelotami.
 • Wystawa Sztuka Ludowa Podlasia, na której prezentowane są dzieła twórców ludowych z województwa podlaskiego, między innymi: tkanina dwuosnowowa, ceramika siwa, krzyże kowalskie, czy rzeźba.

Edukacja:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej oferuje lekcje muzealne o zróżnicowanej tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem, tradycyjną sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową tj.: garncarstwo, zdobnictwo, pszczelarstwo, drzeworyt, dzieciństwo na wsi.

Cennik:
bilet wstępu na teren skansenu - 3 zł / os.
bilet wstępu na ekspozycję:
- normalny - 12 zł / os. (jeżeli grupa jest mniejsza niż 6 osób, dodatkowo obowiązuje opłata 20 zł brutto za przewodnika)
- ulgowy - 8 zł / os. (jeżeli grupa jest mniejsza niż 6 osób, dodatkowo obowiązuje opłata 20 zł brutto za przewodnika)
- rodzinny - 30 zł
Grupy zorganizowane dzieci w wieku przedszkolnym (poniżej 7 lat) obowiązuje wyłącznie opłata za przewodnika w wysokości 32 zł.

Zapraszamy:
www.skansen.bialystok.pl
edukacja@skansen.bialystok.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej