Katalog Firm i Instytucji Wróć

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy

ul. Starobojarska 15

15-073 Białystok

tel.85 740 86 68tel.85 740 86 71

www.pozyczkowy.com.pl
pozyczki@pfrr.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego na każdy cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wybrane pożyczki:

  • „Pożyczka Termomodernizacyjna dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25%.

Warunki:
- oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0% w skali roku,
- prowizja 0%,
- maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 PLN,
- maksymalny okres pożyczkowy – 120 miesięcy,
- maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy,
- wkład własny – od 0%.

  • „Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

wsparcie inwestycji rozwojowych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Warunki:
- oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,5% w skali roku,
- prowizja 0%,
- maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 PLN,
- maksymalny okres pożyczkowy – 84 miesiące,
- maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,
- minimalny wkład własny 0% lub 5%.

Zabezpieczenie pożyczek PFRR:
- obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
- pozostałe zabezpieczenie tj. zastaw, hipoteka, poręczenie itp.

Prosta procedura ubiegania się o pożyczkę – nie ma konieczności przygotowywania biznesplanu ani projekcji finansowych - wystarczy wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie www.pozyczkowy.com.pl i załączenie wymaganych dokumentów (w tym audytu energetycznego „ex ante”). Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Środki są wciąż dostępne!!! Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu z naszymi doradcami w siedzibie PFRR przy ul. Starobojarskiej 15 w Białymstoku jak również w oddziałach PFRR w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży, Augustowie i Suwałkach. Tel. 85 740 86 68/71.
www.pozyczkowy.com.pl
pozyczki@pfrr.pl
Zapraszamy do współpracy!

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Fundusz Pożyczkowy