Katalog Firm i Instytucji Wróć

Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja - szkolenia grup, kursy

ul. Sienkiewicza 55A

15-002 Białystok

tel.85 732 37 76tel.502 454 300

www.profesja.bialystok.pl
profesja@profesja.bialystok.pl
Czynne: PN - PT: 7.00 - 15.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Szanowni Pracodawcy!
Nasza Firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy, jeśli mają Państwo potrzebę szkolenia w zakresie tematycznym prezentowanym przez nasz Ośrodek.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Adres: ul. Sienkiewicza 55A, I-piętro (Trzy Kłosy)

Organizujemy następujące kursy:

 • BHP - wszystkie rodzaje - również metodą e-learning
 • metodyka prowadzenia instruktażu BHP
 • obsługa i konserwacja
  - wózków jezdniowych,
  - suwnic, żurawi, podestów, dźwigów
 • dozór i eksploatacja
  - kotłów na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, sieci cieplnych, urządzeń energetycznych
  - urządzeń elektrycznych
  - urządzeń gazowych
 • pracownik ds. kadr i płac
 • pedagogiczny dla wykładowców oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
 • szczepienia ochronne dla lekarzy
 • bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest 
 • czynniki rakotwórcze w środowisku pracy
 • zasady udzielania pierwszej pomocy (również metoda e-learningowa)
 • obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin - kurs podstawowy i uzupełniający
 • audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz zarządzania środowiskami wg ISO 14001

Ponadto organizujemy cykliczne seminaria z zakresu:

 • zmiany w kodeksie pracy
 • rozliczania czasu pracy
 • ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy

Szczegóły oraz pełną ofertę kursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja istnieje na rynku od sierpnia 1991 r. na mocy zezwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Działalność Ośrodka może być prowadzona na terenie całego kraju, jednak koncentrujemy naszą działalność w szczególności na makroregionie północno - wschodnim. Organizujemy kursy na terenie Ośrodka jak również na terenie zakładów pracy. Osobom zamiejscowym rezerwujemy wyżywienie i zakwaterowanie

Posiadamy dwie AKREDYTACJE Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr NP-4431/10/2/04 i Nr SPiKU-454/21/2010 na wszystkie prowadzone przez nas kursy. W związku z powyższym spełniamy warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, dotyczące bazy lokalowej, posiadanych środków dydaktycznych, zatrudniania wykwalifikowanej kadry, opracowywania i udostępniania materiałów metodyczno - dydaktycznych.

Współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Stowarzyszeniem Energetyków Polskich. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz Certyfikat Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Zatrudniamy wysokiej klasy wykładowców, wieloletnich praktyków, którzy systematycznie podnoszą kwalifikacje. Na kursach w zakresie bhp są to inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy. Każda zmiana przepisów pozwala nam na zatrudnienie fachowca, który z racji swego zatrudnienia jest szkolony na bieżąco poprzez Ośrodki resortowe. Podobnie jest w kursach na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego gdzie wykładowcami są inspektorzy Urzędu. Na kursy w zakresie podnoszenia kwalifikacji dotyczących urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści uznani przez Urząd Regulacji Energetyki, najczęściej członkowie Komisji Egzaminacyjnych, których kwalifikacje podlegają corocznej weryfikacji. Na medycznych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych, wykładowcami są lekarze i pielęgniarki - specjaliści z różnych dziedzin. Ponadto kadra wykładowa jest oceniana przez słuchaczy na podstawie ankiet ewaluacyjnych oraz poprzez prowadzone hospitacje.

Ośrodek współpracuje od 1995r. z wydawnictwami Tarbonus i Sannort. W związku z powyższym wszystkie kursu bhp, kursy obsługi wózków, pedagogiczne i inne posiadają materiały z tych wydawnictw. Z satysfakcją podkreślamy, że materiały są wysoko oceniane przez Państwową Inspekcję Pracy, są zawsze na bieżąco aktualizowane, pomimo częstej zmiany przepisów. Materiały są wliczone w koszt kursu i każdy uczestnik je otrzymuje. W przypadku braku opracowań słuchacze otrzymują najnowsze materiały ksero.

Od 1995 roku na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy bierzemy udział w przetargach na szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy. Jesteśmy również zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych.

Ważną sprawą, zwłaszcza w naszym regionie (woj. podlaskim) jest ciągłe monitorowanie rynku pracy i wychodzenie naprzeciw jego zapotrzebowaniom. Dlatego też staramy się na bieżąco aktualizować ofertę kursów w zależności od potrzeb rynku i poszerzać ich tematykę. 

Zapraszamy do współpracy

Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja - szkolenia grup, kursy
Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja - szkolenia grup, kursy
Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja - szkolenia grup, kursy