Imprezy dla dzieci

Wróć

Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny

2021-05-09
Termin: 2021-03-11 - 2021-05-09
Młodzieżowy Dom Kultury oraz Towarzystwo Działań Twórczych Talent w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z Polski do udziału w konkursach fotograficznym i literackim (Pod)różne historie-O podróżach w pandemii.

W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszystkich wynikających z sytuacji ograniczeniach lub też opis wędrówki symbolicznej – metafizycznej, podróży marzeń przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu nowych lądów w czasie ograniczeń. Nadesłane prace mogą przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników.

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 29 kwietnia.

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 9 maja.

Sczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej organizatora:
https://mdk.bialystok.pl/ w zakładce konkursy interdyscyplinarne.

Miejsce imprezy