Aktualności

Wróć

Nowa koncepcja parku w Supraślu ma sens

2020-01-14 14:32:35
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Supraślu jest wskazana - przekonują eksperci i projektanci nowej koncepcji.
UM Supraśl
Na zaproszenie burmistrza Supraśla w spotkaniu poświęconemu projektowi rewitalizacji Parku Miejskiego udział wzięli Wojewódzka Konserwator Zabytków w Białymstoku – prof. Małgorzata Dajnowicz oraz projektanci – Tomasz Rogala i Piotr Łodziński, odpowiedzialni za przygotowanie projektu rewitalizacji Parku Miejskiego.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się również mieszkańcy gminy, architekci oraz przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych. Przesłanki do rewitalizacji Parku Miejskiego w Supraślu wiążą się z historią oraz z huraganem z 2016 roku, który park mocno odczuł.

W opinii prof. Małgorzaty Dajnowicz planowana rewitalizacja jest zasadna, a przygotowany projekt jest jednym z bardziej przemyślanych do realizacji, gdyż uwzględnia poszanowanie wszystkich wartości historyczno-przyrodniczych tego zabytkowego miejsca. Z ramienia Urzędu Miejskiego głos zabrał Kierownik Referatu ds. projektów UE i Uzdrowiska – Marek Skrypko, który przedstawił zebranym w Domu Ludowym uczestnikom spotkania założenia projektu rewitalizacji złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projektanci przedstawili koncepcje przebiegu projektowanych do odtworzenia alejek parkowych oraz założenia gospodarowania drzewostanem na terenie Parku Miejskiego. Autorzy projektu rewitalizacji uspokoili zebranych gości, iż dla poszanowania wartości przyrodniczych zrezygnowano z wycięcia kilkunastu drzew znajdujących się przy cieku wodnym, a także iż w ramach przyszłych prac jest przewidziana znaczna ilość nasadzeń zastępczych – około 160 nowych drzew. Podkreślili również, iż są otwarci na weryfikację kolejnych drzew wytypowanych do cięcia oraz pozostawienie części z nich, jeśli pojawią się ku temu uzasadnione przesłanki.
Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl