Aktualności

Wróć

Nie odśnieżyłeś chodnika? Dostaniesz mandat nawet 500 zł

2021-01-13 16:43:35
Opady śniegu to nie tylko więcej pracy dla firm zajmujących się odśnieżaniem ulic w mieście, ale też obowiązki dla właścicieli nieruchomości. To oni mają obowiązek zapewnić odśnieżone i nieśliskie przejście przy swoim domu czy firmie. Inaczej mogą dostać nawet 500-złotowy mandat.
Ewelina Sadowska-Dubicka
- Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń - przypomina Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Warto wiedzieć, że odsunięty śnieg czy lód można pryzmować na skraju chodnika od strony jezdni. Jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem.

Należy też pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu.

Straż Miejska w Białymstoku ostrzega, że zaniedbania związane z zimowym utrzymaniem nieruchomości mogą skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Warto zatem poświęcić chwilę na zapewnienie porządku wokół naszej posesji - apelują strażnicy.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl