Katalog Firm i Instytucji Wróć

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

ul. Warszawska 14 lok. 3

15-063 Białystok

tel.85 663 77 50tel.85 663 77 51

www.bieluk.pl
kancelaria@bieluk.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Formy pomocy prawnej

Oferta Kancelarii jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów. Naszymi priorytetami są poznanie specyficznych celów Klienta oraz rozwiązanie w sposób nowatorski i skuteczny jego problemów prawnych oraz sporów z jego udziałem.

Wszelkie usługi świadczymy zarówno w trakcie pobytu w siedzibie Klienta, bądź też w siedzibie kancelarii, wykorzystując także kontakt telefoniczny, faksowy i e-mailowy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w poniższych formach:

 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów i pism,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych i administracyjnych,
 • windykacja wierzytelności,
 • udział w negocjacjach.

Oferujemy dogodną dla Klienta formę współpracy. Stosownie do wyboru Klienta proponujemy współpracę w ramach umowy o stałą obsługę prawną, bądź też na podstawie pojedynczych zleceń.

Oferta dla przedsiębiorców

Oferta Kancelarii skierowana do przedsiębiorców obejmuje w szczególności zakładanie, rejestrację, przekształcenia oraz likwidację wszelkich form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, włączając przygotowanie umów, statutów, regulaminów, jak również obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorców, udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, stała współpraca ze służbami księgowymi Klienta, uczestnictwo - wraz z Klientem bądź też w jego imieniu - w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub innych spraw, windykacja wierzytelności od kontrahentów.

Oferta dla osób fizycznych

Obsługa osób fizycznych obejmuje w szczególności uzyskiwanie odszkodowań, wszelkie sprawy związane z nieruchomościami, postępowania spadkowe, prowadzenie sporów pracowniczych, jak również doradztwo w sprawach konsumenckich.

Świadczymy usługi prawne w szczególności w zakresie:

 • prawa spółek,
 • prawa handlowego i cywilnego,
 • rozwiązywania sporów,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
 • prawa rolnego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa konkurencji,
 • własności intelektualnej,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa ochrony środowiska,
 • prawa transportowego i przewozowego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • prawa medycznego,
 • prawa wekslowego i czekowego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa budowlanego,
 • prawa inwestycyjnego,
 • prawa ochrony danych osobowych,
 • prawa ochrony osób i mienia.

Radca prawny dr hab. Jerzy Bieluk

tel. 85 663 77 51

Radca prawny dr Katarzyna Pawlak

tel. 85 663 77 78

Radca prawny Katarzyna Zadykowicz - Sokół

tel. 85 663 77 91

Radca prawny Jolanta Adamska

tel. 85 663 77 65

Radca prawny Daniel Siedacz

tel. 85 663 77 56

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy