Katalog Firm i Instytucji Wróć

Kancelaria Patentowa Danuta Dobkowska. Rzecznik Patentowy

ul. Rycerska 79

15-157 Białystok

tel.85 676 33 12tel.604 307 431

www.dobkowska.pomocprawna.pl
dobkowskad@interia.pl
Czynne: PN - PT: 9.00 - 17.00, SOB: spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

KANCELARIA

Kancelaria Prawno-Patentowa oferuje kompleksowe usługi, w ramach procedur krajowych i zagranicznych, w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej.

Zajmujemy się uzyskiwaniem ochrony w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i domen internetowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami administracji celnej, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w sprawach przedmiotów własności przemysłowej.

ZAKRES USŁUG

KANCELARIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • uzyskiwania, zachowania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności:
  - wynalazków
  - wzorów użytkowych
  - wzorów przemysłowych
  - znaków towarowych
  - oznaczeń geograficznych
 • reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP
 • reprezentowania klientów przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących:
  - międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT
  - europejskich zgłoszeń patentowych
  - międzynarodowej rejestracji znaków towarowych
 • zgłaszania i prowadzenia postępowań przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w sprawach dotyczących:
  - wspólnotowego znaku towarowego
  - wspólnotowego wzoru przemysłowego
 • umów z zakresu własności przemysłowej
 • badań patentowych, badań znaków towarowych
 • postępowania i dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowania klientów przed sądami i organami celnymi w sprawach własności przemysłowej
 • opinii i porad w sprawach własności przemysłowej

Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

PARTNERZY (ZESPÓŁ)

Danuta Dobkowska

 • rzecznik patentowy
 • europejski rzecznik patentowy - wpisana na listę europejskich rzeczników patentowych, prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy,
 • zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante (Hiszpania)

Agnieszka Iwaniuk

 • rzecznik patentowy
 • radca prawny
 • zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego(OHIM) w Alicante (Hiszpania)

Więcej informacji:
www.dobkowska.pomocprawna.pl
www.dobkowska-iwaniuk.pl