Katalog Firm i Instytucji Wróć

Kancelaria Adwokacka M. Głębicki, J. Kołodko, M. Parzych & T. Śliwiński Sp.j.

ul. Nowy Świat 3 lok. 37

15-453 Białystok

tel.85 732 40 49

www.adwokaci.bialystok.pl
sekretariat@adwokaci.bialystok.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 17.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Kancelaria Adwokacka M. Głębicki, J. Kołodko, M. Parzych & T. Śliwiński Sp.j. powstała w 2007 r. z inicjatywy Adwokatów: Macieja Głębickiego, Juliusza Kołodko i Tomasza Śliwińskiego. W 2008 r. do zespołu dołączył Adwokat Marcin Parzych.

Intencją założycieli było stworzenie zespołu o szerokim spektrum możliwości i specjalizacji zawodowych, będącego w stanie w pełni zadośćuczynić oczekiwaniom Klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

Naszą dewizą jest dążenie do zapewnienia wysokiego standardu świadczonych przez nas usług, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki zawodowej, jak również zapatrywań i sugestii naszych Klientów. Kierując się profesjonalizmem zawsze dążymy do maksymalizacji efektów. Sukcesywnie podnosząc nasze kwalifikacje staramy się w pełni zaspokoić rosnące potrzeby rynku.

W ramach komunikacji i współpracy z Klientami wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne, przy jednoczesnej dbałości o poszanowanie obowiązującej nas tajemnicy adwokackiej.

Celem zapewnienia naszym Klientom pełnej obsługi prawnej współpracujemy z Kancelariami Notarialnymi, rzeczoznawcami i doradcami podatkowymi. Nasze usługi mogą być świadczone w języku angielskim i rosyjskim.

Adwokat Maciej Głębicki
Adwokat Juliusz Kołodko
Adwokat Marcin Parzych
Adwokat Tomasz Śliwiński
 

Zakres usług

I. Prawo cywilne
Kancelaria Adwokacka M. Głębicki, J. Kołodko, M. Parzych & T. Śliwiński Sp.j. reprezentuje klientów w szeroko rozumianych postępowaniach cywilnych, świadcząc usługi w zakresie:

 • ochrony dóbr osobistych,
 • stosunków prawnorzeczowych (prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka), wieczystoksięgowych,
 • stosunków zobowiązaniowych,
 • spadkowych,
 • rodzinnych i opiekuńczych (rozwód, separacja władza rodzicielska),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych.

II. Prawo karne
Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, świadcząc usługi w zakresie:

 • postępowania przed organami ścigania, jak i zastępstwo procesowe (obrona) w sądach wszystkich instancji,
 • występowanie w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego.

III. Prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w oparciu o zawarte z Klientami umowy o stałej współpracy, jak i na podstawie zleceń, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • obsługi podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji),
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji.

IV. Prawo administracyjne
Kancelaria Adwokacka Głębicki, Kołodko, Parzych & Śliwiński reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach administracyjnych, tj.:

 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowo-administracyjne.