Katalog Firm i Instytucji Wróć

Geolbud - hydrogeologia, geotechnika, pompy ciepła

[firma mobilna]

Białystok

tel.530 488 214tel.503 741 881


geolbudsc@gmail.com
Czynne: Spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: Nie

Opis:

GEOLBUD S.C. - Jesteśmy firmą specjalizującą się w realizacji usług z zakresu:

HYDROGEOLOGII
GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
GEOTECHNIKI

W szeregach firmy GEOLBUD znajdują się osoby z praktyką i kierunkowym wykształceniem (absolwenci AGH Kraków - specjalność Hydrogeologia i Geologia Inżynierska) oraz uprawnieniami geologicznymi nr V i VII.

Kategoria V uprawnia nas do poszukiwania zasobów wód podziemnych i ich rozpoznawania (ujęcia wód podziemnych - studnie głębinowe), natomiast za sprawą kategorii VII możemy ustalać warunki gruntowo-wodne i geologiczno-inżynierskie dla planowania obiektów budowlanych.

Wykonujemy swoją pracę z pasją i wielkim zaangażowaniem. Realizacja każdego zadania jest dla nas czymś ciekawym i wyjątkowym.

Usługi w zakresie:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje powykonawcze:
  - ujęcia wód podziemnych (studnie głębinowe),
  - pompy ciepła,
  - geologia inżynierska,

 • opinie hydrogeologiczne i geotechniczne oraz ekspertyzy,
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i urządzenia wodne,
 • ocena wpływu zanieczyszczeń na wody podziemne (składowiska odpadów, stacje benzynowe itp.),
 • dozór geologiczny i inwestorski,
 • pomiary zwierciadła wody i wydajności studni,
 • książki eksploatacji studni,
 • analiza ryzyka dla ujęść wód podziemnych,
 • badania geotechniczne (wykonujemy za pomocą narzędzi firmy Nordmeyer GEOTOOL),
 • sondowania sondą dynamiczną i płytą dynamiczną (firmy: TERRATEST 5000BLU),
 • piezometry (otwory obserwacyjne),
 • otwory wiertnicze - pompy ciepła,
 • doradztwo.

Zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Kwiatkowski
tel. 530 488 214

Małgorzata Wysocka
tel. 503 741 881

e-mail: geolbudsc@gmail.com