Katalog Firm i Instytucji Wróć

Ewelina Siwik Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Warszawska 6 lok. 32

15-063 Białystok

tel.668 015 141

kancelaria-siwik.pl
biuro@kancelaria-siwik.pl
Czynne: Spotkania umawiane telefonicznie
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i doraźnej obsługi napotkanych problemów natury prawnej.

Bogata wiedza, zdobyte doświadczenie zawodowe, zaangażowanie oraz kreatywność pozwala każdorazowo znaleźć rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Udzielamy pomocy prawnej z zakresu:

1. Prawa cywilnego:

 • pisma procesowe: sporządzamy pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, apelacji oraz odpowiedzi na apelację,
 • roszczenia z prawa własności i posiadania: prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, zniesienie współwłasności, doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych,
 • umowy cywilnoprawne: doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, tj. przygotowujemy i opiniujemy umowy, doradzamy przy wykonywaniu już zawartych umów, pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikłych z realizacji umowy,
 • prawo spadkowe: doradzamy w zakresie sytuacji prawnej spadkobierców, w sprawach o przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu.

2. Prawa rodzinnego:

 • doradzamy w zakresie zawierania umów majątkowych małżeńskich,
 • prowadzimy sprawy o rozwód i separację oraz o podział majątku wspólnego małżonków,
 • prowadzimy sprawy o alimenty oraz sprawy związane z władzą rodzicielską.

3. Prawa gospodarczego i handlowego:

 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • zakładanie spółek,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników oraz organów spółki.

4. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o przywrócenie do pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę,
 • prowadzimy sprawy o zapłatę z tytułu zaległego wynagrodzenia,
 • w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami i sądami.

5. Prawa administracyjnego:

 • zapewniamy doradztwo prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi do sądów administracyjnych.

6. Windykacja należności:

 • kompleksowe prowadzimy postępowań polubownych, sądowych oraz egzekucyjnych,
 • sporządzamy wezwania do zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji oraz sprawujemy nadzór nad czynnościami organów egzekucyjnych.

Kancelaria udziela także porad prawnych online - to łatwy i wygodny sposób na uzyskanie wsparcia prawnego ze strony profesjonalisty bez konieczności wychodzenia z domu.
W celu skorzystania z usługi porad online zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kancelaria-siwik.pl