Katalog Firm i Instytucji Wróć

Ekspert Ośrodek Szkoleniowy. Bezpłatne szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ul. Przejazd 2a/1

15-430 Białystok

tel.85 662 63 00tel.504 067 823

www.ekspert-edu.pl
ekspert_edu@wp.pl
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym z wielo letnią tradycją, który m. in. specjalizuje się w przygotowywaniu szeroko rozumianego społeczeństwa do wyzwań z postępem technologicznym i edukacyjnym. Nowoczesne sposoby zarządzania, dostosowywanie do szeroko pojętych norm i gospodarczych obyczajów unijnych, funkcjonowanie przedsiębiorstw - ale także osób fizycznych - w nowej rzeczywistości - oto podstawowe tematy działalności Ośrodka Szkoleniowego EKSPERT.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH EKSPERT

Zapraszamy do Liceów Ogólnokształcących w systemie zaocznym dla absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych - gimnazjów, szkół podstawowych Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Zatrudniamy doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów nowej matury.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE EKSPERT

 • Technik administracji
 • Technik weterynarii
 • Technik farmacji
 • Technik Zarządzania
 • Technik Logistyki
 • Technik BHP
 • Wizaż i stylizacja
 • Technik informatyk
 • Asystentka stomatologiczna
 • Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAPEWNIAMY: naukę w przyjaznym otoczeniu, w ciszy i spokoju, profesjonalny system kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nowoczesną pracownię komputerową, zaświadczenia do ZUS i WKU, legitymacje szkolne uprawniające do zniżek, bar kawowy, parking, łatwy dojazd.

Rekrutacja bez egzaminów wstępnych - o przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja* ciągła na wszystkie semestry - nauka za darmo

KURSY I SZKOLENIA:

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne

SPECJALIZACJE DLA POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

 • Pielęgniarstwo anestezjologicznego i intens. opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Ochrona zdrowia pracujących

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

 • Dializoterapia
 • Endoskopia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Opieka nad os. z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 • Podstawy języka migowego
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II

KURSY SPECJALISTYCZNE DLA POŁOŻNYCH

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 • Szczepienia ochronne noworodków

POZOSTAŁE SZKOLENIA:

 • Prawne
 • Marketingowe
 • Ekonomiczne
 • Branżowe
 • Interpersonalne
 • BHP PPOŻ
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 • Kurs przygotowawczy do postępowania kwalifikacyjnego w Służbie Cywilnej
 • Zamówienia publiczne
 • Prawne i marketingowe aspekty sprzedaży
 • Zarządzanie wiedzą w biznesie- strategia dla firm u progu wejścia do UE
 • Negocjacje w biznesie - procedury i skutki cywilno-prawne
 • Obsługa klienta w hotelu
 • Komunikacja i ekonomia w hotelu
 • Zarządzanie logistyczne
 • Profesjonalna asystentka
 • Public Relations
 • Body language jako podstawa teorii wywierania wpływu
 • Znowelizowane prawo pracy, kadry, płace
 • Windykacja i zabezpieczenie należności pieniężnych
 • Aktualne prawo w gospodarce rynkowej- normy unijne
 • Przedsiębiorca, konsument, ochrona małych i średnich przedsiębiorstw
 • Profesjonalne prezentacje
 • Kursy komputerowe
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty kodeksu postępowania administracyjnego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Opiekunka domowa

SZKOLENIA ZAWODOWE m.in. : glazurnik-posadzkarz-malarz, bukieciarz, brukarz, malarz-tynkarz, kucharz garmażer itp.

Jesteśmy również w stanie zorganizować wszelkiego typu szkolenia według Państwa potrzeb, w tym także szkolenia zamknięte dla jednej firmy, w dowolnie wybranym regionie Polski. Naszymi lektorami są zarówno teoretycy, pracownicy naukowi wyższych uczelni z całej Polski, jak i wybitni praktycy, którzy doświadczenie zdobywali w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych: handlowcy, specjaliści marketingu i zarządzania, reklamy, dziennikarze z mediów ogólnopolskich. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać: wiedzę niezbędną w nadchodzących latach, umiejętności potrzebne w nowej rzeczywistości gospodarczej, poznać techniki wymagane w kontekście ostrej konkurencji rynkowej - Ośrodek Szkoleniowy EKSPERT jest do Waszej dyspozycji.

EKSPERT to rzetelność i profesjonalizm.
Zapraszamy!
Sprawdź nas!

Ekspert Ośrodek Szkoleniowy. Bezpłatne szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ekspert Ośrodek Szkoleniowy. Bezpłatne szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ekspert Ośrodek Szkoleniowy. Bezpłatne szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Ekspert Ośrodek Szkoleniowy. Bezpłatne szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych