Aktualności

Wróć

Dom z Tykocina jednym z najlepiej zadbanych w Polsce

2021-11-23 12:28:06
XIX-wieczny drewniany dom z Tykocina został wyróżniony w prestiżowym konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany.
O miano laureatów i wyróżnionych ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany mogli ubiegać się właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorcowo i konsekwentnie prowadzili działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane.

Do konkursu zgłoszono 136 zabytków z 15 województw. Łącznie w 6 kategoriach konkursowych jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych w kategorii architektura i budownictwo drewniane znalazł się dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie – obiekt zabytkowy z województwa podlaskiego.

Komisja konkursowa wyróżniła jego właścicielkę - Marię Markiewicz za prace konserwatorskie przeprowadzone z zastosowaniem tradycyjnych technik budowlanych. Działania te zostały poprzedzone wykonaniem niezbędnych ekspertyz, które pozwoliły zachować materiał i formy typowe dla historycznego budownictwa regionu.

Drewniany dom mieszkalny przy placu Czarnieckiego 10, wybudowany w drugiej połowie XIX w. na miejscu wcześniejszej oficyny, należy do zabudowy północnej tykocińskiego rynku. W domu zachowała się XVIII-wieczna piwnica i pierwotny układ pomieszczeń. Funkcjonuje też prywatne muzeum. Jak podkreślili specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, działania remontowe prowadzone z ogromną pieczołowitością i poszanowaniem tradycji budowlanych, stanowią wzór utrwalenia substancji zabytkowej i angażowania w przedsięwzięcie lokalnej społeczności.

Laureatami konkursu w każdej z kategorii zostały następujące zabytki: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem - zespół zamkowy w Łańcucie (woj. podkarpackie); utrwalenie wartości zabytkowej obiektu - kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (woj. wielkopolskie); rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu - zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach, obecnie siedziba Urzędu Gminy Rakoniewice (woj. wielkopolskie); adaptacja obiektów zabytkowych - koszary Bramy Chełmińskiej Twierdzy Toruń – Muzeum Twierdzy Toruń (woj. kujawsko-pomorskie); architektura i budownictwo drewniane - dworzec kolejowy, obecnie restauracja Lokomotywa w Puszczykowie (woj. wielkopolskie); zabytki techniki - Wiatrak holender w Pyzdrach (woj. wielkopolskie).

Konkurs Zabytek Zadbany promuje właściwą opiekę nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. Konkurs ogłaszany jest od 1975 r.
Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl