Katalog Firm i Instytucji Wróć

Daniłowski Karol Geo-Metria Usługi Geodezyjne

ul. Warszawska 36

15-077 Białystok

tel.696 430 556

http://geometria.nazwa.pl/_wizytowka_/public/
karoldanilowski@wp.pl
Czynne: Uzgadnianie telefoniczne
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

O firmie:
Jesteśmy młodą firmą na podlaskim rynku geodezyjnym. Naszą zaletą jest krótki czas realizacji zleceń z wykorzystaniem najnowszych technologii. Do pomiarów wykorzystujemy nowy sprzęt o wysokiej dokładności. 

Serdecznie zapraszam do współpracy...
geodeta uprawniony
mgr inż. Karol Daniłowski

Usługi:
1. Sporządzanie map do celów projektowych.
2. Tyczenie budynków.
3. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu, oraz obiektów liniowych (drogi).
4. Podwykonawcze pomiary inwentaryzacyjne: budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu.
5. Sporządzanie mapy zasadniczej w postaci analogowej i numerycznej.
6. Wznowienia znaków granicznych - okazania granic.
7. Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i terenach rolnych.
8. Podziały pod poszerzenie pasów drogowych.
9. Pomiary objętościowe oraz powierzchniowe.
10. Pomiary powierzchni zasiewów (upraw).
11. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników.

Zapraszamy!

Daniłowski Karol Geo-Metria Usługi Geodezyjne