Katalog Firm i Instytucji Wróć

Bogumiła J. Gruszewicz Kancelaria Radcy Prawnego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 36A

15-094 Białystok

tel.504 227 983

www.kancelaria-gruszewicz.pl
bogumilagruszewicz@op.pl
Czynne: Spotkania umawiane telefoniczne
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Kancelaria Radcy Prawnego Bogumiły Joanny Gruszewicz świadczy obsługę i pomoc prawną zarówno dla osób prawnych, Klienta instytucjonalnego, jak również na rzecz osób fizycznych we wskazanym poniżej zakresie.
Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań pod nr tel.: 504 227 983, Kancelaria mieści się nieopodal budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Zapraszam do współpracy.

Prawo cywilne:

 • roszczenia o zapłatę,
 • prawna windykacja należności,
 • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności i inne),
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • roszczenia odszkodowawcze, w tym po wypadkach i kolizjach drogowych,
 • roszczenia związane z zadośćuczynieniem po wypadku i po śmierci członka rodziny,
 • inne sprawy cywilne.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • roszczenia z tytułu zachowku, zapisu testamentowego, długi spadkowe,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uchylenie/ zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • kwestie podatkowe.

Obsługa prawna firm:

 • Bieżąca obsługa prawna,
 • Opinie prawne,
 • Umowy – przygotowanie, analiza,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • Sprawy rejestrowe.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody, separacje,
 • podziały majątku,
 • sprawy związane z rozdzielnością majątkową,
 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
 • i inne.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS i reprezentacja przed sądami.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne, wniosków i skarg,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych, w tym związanych z prawem budowlanym,
 • Reprezentacja przez organami administracji publicznej,
 • Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo karne:

 • postępowanie przygotowawcze – od momentu zatrzymania do końca śledztwa,
 • postępowania przed sądem I instancji ( obrona na rozprawie, sporządzanie pism i wniosków, ustalenie linii obrony),
 • postępowania apelacyjnego (sporządzenie apelacji oraz reprezentacja).