Katalog Firm i Instytucji Wróć

Audyt Sp. z o.o. Podlaskie Centrum Auditingu i Doradztwa

ul. Ciepła 40, bud. B lok. 308

15-472 Białystok

tel.85 868 47 18tel.85 674 73 98

www.audytbialystok.republika.pl
audytbialystok@op.pl
Czynne: Spotkania ustalane telefonicznie
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Podlaskie Centrum Auditingu i Doradztwa AUDYT Sp. z o.o. w Białymstoku specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i sprawozdań skonsolidowanych, opracowaniu ekspertyz z dziedziny rachunkowości, finansów, opracowywaniu finansowej części prospektów emisyjnych, analizach i doradztwie podatkowym oraz opracowywaniu i opiniowaniu zakładowych planów kont.

Jednym z udziałowców Spółki jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • badania sprawozdań finansowych,
  • audytu wykorzystania funduszy unijnych,
  • przeglądu sprawozdań finansowych,
  • usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • doradztwa podatkowego,
  • wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
  • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości.

Spółka gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i dyskrecję we wszystkich kontaktach ze zleceniodawcami.