Katalog Firm i Instytucji Wróć

Andrzej Jarząbski Doradca ADR BHP

ul. Transportowa 16/39

15-399 Białystok

tel.793 443 435

www.adrdoradca.pl
andrzejjarzabskiadr@gmail.com
Czynne: Kontakt telefoniczny
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Jarząbski Doradca ADR BHP

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizująca się w doradztwie ds. materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz kompleksowych usługach w zakresie BHP. Współpracujemy w oparciu o zasady outsourcingu.

W szczególności zajmujemy się:

1. W zakresie materiałów niebezpiecznych ADR

 • Doradztwem w zakresie towarów niebezpiecznych pod kątem, zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Inicjowaniem i wspieraniem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w trakcie manipulacji oraz transportu materiałów niebezpiecznych ADR - wykonanie niezbędnych instrukcji.
 • Sporządzeniem sprawozdania rocznego.
 • Doborem opakowań zgodnie z wymaganiami Umowy ADR.
 • Doradztwem w zakresie właściwego sporządzania dokumentacji przewozowej, wyposażenia ADR.
 • Szkoleniami specjalistycznymi pracowników zaangażowanych w manipulacje ładunkiem niebezpiecznym tj. rozładunek, załadunek, oraz napełnianie sztuk przesyłek
 • Sporządzeniem raportu powypadkowego
 • Planem ochrony ładunku.
 • Audytem w siedzibie firmy pod kątem zgodności z wymaganiami Umowy ADR.

2. W zakresie usług BHP

 • Realizacją obowiązków służby BHP w zakładzie pracy,
 • Audytem na terenie zakładu w zakresie przestrzegania przepisów BHP.
 • Szkoleniem wstępnym oraz okresowym
 • Sporządzeniem dokumentacji powypadkowej
 • Realizacją nakazów PIP, sanepidu,
 • Oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
 • Dostosowaniem maszyn (urządzeń) do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UE
 • Opracowaniem instrukcji BHP 

Jeśli masz pytania dotyczące tematyki ADR BHP?
Skontaktuj się z DORADCĄ.

Doradca ADR BHP
Andrzej Jarząbski