Katalog Firm i Instytucji Wróć

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS

ul. Białówny 9/1

15-437 Białystok

tel.609 330 085

www.londonacademy.pl
londonacademy@wp.pl
Karty płatnicze: Tak

Mapa
Opis:

Skuteczne przygotowanie do egzaminów międzynarodowych organizowanych przez Educational Testing Service oraz British Council:

IELTS Academic składa się z 4 części: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.Wszystkie części egzaminu trwają łącznie nieco ponad 4 godziny i oceniają znajomość języka od poziomu A2 do C2. IELTS Academic jestprzeznaczony dla osób, które zamierzają studiować za granicą na poziomie licencjackim lub wyżej, lub planują podjąć specjalistyczną pracę (tj. inżynier, lekarz) w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii lub Kanadzie. Egzamin jest uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

IELTS General Training jest przeznaczony dla osób, które planują uczyć się na niższym poziomie edukacji (np. szkoła średnia), a także pracować lub wyemigrować na stałe do państwa, w którym używany jest język angielski. Egzamin (podobnie jak IELTS Academic) składa się z 4 części: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

TOEIC® mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C1, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy.

TOEFL® iBT jest najczęściej uznawanym egzaminem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie. Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim.

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określa poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

Więcej informacji o kursach przygotowawczych oraz rejestracji na egzaminy międzynarodowe udziela sekretariat London Academy, ul. Białówny 9/1 w Białymstoku. Email: londonacademy@londonacademy.pl

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS