Katalog Firm i Instytucji Wróć

Ada, Zespół Placówek Oświatowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Terapeutyczne

ul. Antoniukowska 21

15-740 Białystok

tel.530 168 048

www.poradnia-ada.pl
biuro@poradnia-ada.pl
Czynne: Sekretariat: PN - PT: 8.00 - 16.00
Zajęcia: PN - PT: 8.00 - 19.00
Karty płatnicze: Nie

Mapa
Opis:

Zespół Placówek Oświatowych Ada, w skład którego wchodzi Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Ada i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ada ma swoją siedzibę w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 oraz ul. Kalinowej 15A

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wg następujących zasad:

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka;

 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;

 • organizowane są zajęcia grupowe z treningu umiejętność społecznych oraz logorytmiki.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Proponujemy (ilość i rodzaj zajęć dostosowywana do najpilniejszych potrzeb psychoedukacyjnych dziecka zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedstawionej opinii).

Zajęcia indywidualne:

 • terapię pedagogiczną

 • terapię logopedyczną

 • terapię psychologiczną

 • terapię wzroku

 • terapię słuchu metodą Johansena

 • terapię integracji sensorycznej

 • terapię EEG Biofeedback

 • konsultacje dla rodziców

 • rehabilitację

Zajęcia grupowe:

 • TUS - trening umiejętności społecznych

 • logorytmika

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:

Powstaliśmy z myślą o wspieraniu rozwoju i terapii dzieci z niepełnosprawnościami. Mamy do dyspozycji pomieszczenia do terapii grupowej oraz indywidualnej. Wszystkie sale wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie różnorodnych zajęć, choć nie brakuje w nich również zabawek, gier i książek, co pozwala na pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań naszych przedszkolaków.

Nasze przedszkolaki mają zapewnione zajęcia indywidualne z pedagogiem, psychologiem, terapeutą widzenia i słuchu (metodą Johansena), integracji sensorycznej, fizjoterapeutą i logopedą. Współpracujemy z Fundacją hipoterapia z nadzieją - od wiosny do jesieni dzieci uczestniczą w indywidualnych terapiach na koniu Bilbo.

Posiadamy zarówno w budynku przy ul. Antoniukowskiej, jak i przy ul. Kalinowej kompleksowo wyposażone sale integracji sensorycznej oraz sale rehabilitacji ruchowej, gabinety psychologa, logopedy i salę doświadczania świata.

Nasz zespół jest wykwalifikowany i doświadczony. W naszej kadrze znajdziemy specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej dziecka, integracji sensorycznej, logopedii, rehabilitacji. Terapeuci stale podwyższają swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które są ściśle związane ze specyfiką naszej pracy.

Zarówno poradnia, jak i przedszkole to miejsce gdzie znajdą państwo wsparcie i pomoc.

Zapraszamy!